English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Udruge

Temeljni cilj Ministarstva znanosti i obrazovanja je osigurati svima dostupno, kvalitetno, vrijednosno usmjereno, održivo i primjenjivo obrazovanje djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti. Vezano uz to, Ministarstvo sustavno surađuje s organizacijama civilnoga društva koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja, kao partnerima u provedbi niza projekata namijenjenih djeci i mladima, a povezanih s provedbom mjera nacionalnih strategija, programa i planova koje su u nadležnosti Ministarstva.

Svake godine objavljuje se natječaj za sufinanciranje tih projekata, a sredstva se osiguravaju u Državnome proračunu i iz dijela prihoda od igara na sreću koji se svake godine utvrđuje Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele.

Svi prijavljeni projekti prolaze nekoliko razina ocjenjivanja, od pregleda dostavljene dokumentacije i uvida u ispunjavanje formalnih uvjeta Natječaja, do procjene stručnih radnih skupina i Povjerenstva za provedbu Natječaja, koje sastavlja konačan prijedlog o sufinanciranju te odluke o tome koji će se projekti sufinancirati u idućoj školskoj godini koju donosi čelnik Ministarstva.

Odlukom se određuju udruge, njihovi projekti i iznosi potpora, a na temelju toga se s udrugama potpisuju ugovori.

Udruge prijavljuju projekte u nekoliko područja aktivnosti koja su određena Natječajem. Treba naglasiti da u provedbi projekata Ministarstvo potiče udruživanje udruga, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa stručnim institucijama i ustanovama, projekte koji su namijenjeni djeci i mladima u područjima od posebnoga državnog interesa, a svake godine Povjerenstvo za provedbu Natječaja dogovara prioritetna područja, sukladno rezultatima provedenih projekata i potrebama trenutka u društvu.

Svim udrugama, našim partnerima, posebice onima koje su provodile projekte u ovoj školskoj godini, zahvaljujemo na suradnji te ih pozivamo da i dalje surađuju s Ministarstvom.


Obavještavamo udruge koje su prijavile svoje projekte na Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, da je donesena Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih prevenciji vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u školskoj godini 2014./2015.
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.