English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Gimnazije

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole koje učenici završavaju polaganjem državne mature.

U gimnazijskim obrazovnim programima učenici stječu kompetencije (znanja i  vještine) iz općeg znanja, što predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Gimnazijski obrazovni program obogaćen je izbornom i fakultativnom nastavom te izvannastavnim aktivnostima koje škole nude sukladno svojim materijalnim i kadrovskim mogućnostima.
Postoji pet vrsta gimnazijskih obrazovnih programa koji se razlikuju u povećanom broju sati onih predmeta koji su karakteristični za pojedini program, a to su:

  • opća gimnazija;
  • jezična gimnazija;
  • klasična gimnazija;
  • prirodoslovno-matematička gimnazija;
  • prirodoslovna gimnazija;
  • strukovna gimnazija.

U gimnazijama se, u pravilu, uče dva strana jezika te obvezno latinski jezik u I. i II. razredu.


Popis škola koje provode gimnazijske programe:


Dokumenti
Izdvajamo
Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020. Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice loklane samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave Struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti Struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe Hrvatski obrazovni sustav - Vodič kroz sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj Prijepis ocjena Imenovanje člana školskog odbora - naputak osnovnim i srednjim školama Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 32/10) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 50/11) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 145/11) Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 85/12) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 104/13) Adresar srednjoškolskih ustanova i osnovnih umjetničkih škola Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. - 2020.) Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika