English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na djelokrug rada Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

   1.1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', br. 10/97, 107/2007 i 94/2013)

   1.2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispravak, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 - pročišćeni tekst,  94/2013 i 152/2014)

   1.3. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (''Narodne novine'', br. 27/2010, 55/2011 i 101/2013)

   1.4. Zakon o ustanovama (''Narodne novine'', br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

2. Osoba koje polaže državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz sljedećih pravnih izvora:

   2.1. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (''Narodne novine'', br. 61/2011 i 16/2012)

   2.2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', br. 10/97, 107/2007 i 94/2013)

   2.3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispravak, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 - pročišćeni tekst,  94/2013 i 152/2014)

   2.4. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (''Narodne novine'', br. 27/2010, 55/2011 i 101/2013)

   2.5. Zakon o ustanovama (''Narodne novine'', br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja visokog školstva i znanosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

   3.1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013 i 139/2013)

   3.2. Zakon o ustanovama (''Narodne novine'', br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja sporta polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

   4.1. Zakon o sportu (''Narodne novine'', br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012 i 94/2013)

   4.2. Zakon o ustanovama (''Narodne novine'', br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

5. Osoba koje polaže državni stručni ispit za sportskog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz sljedećih pravnih izvora:

   5.1. Zakon o sportu (''Narodne novine'', br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012 i 94/2013)

   5.2. Zakon o sportskoj inspekciji (''Narodne novine'', broj 86/2012)

   5.3. Zakon o ustanovama (''Narodne novine'', br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

   5.4. Zakon o udrugama (''Narodne novine'', br. 74/2014)

   5.5. Prekršajni zakon (''Narodne novine'', br. 107/2007, 39/2013 i 157/2013) - odredbe koje se odnose na pokretanje prekršajnog postupka, izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje optužnog prijedloga

   5.6. Zakon o kaznenom postupku (''Narodne novine'', br. 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011 - pročišćeni tekst, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013 i 152/2014) - odredbe koje se odnose na podnošenje kaznene prijave

   5.7. Kazneni zakon (''Narodne novine'', br. 125/2011 i 144/2012).

Dokumenti
Izdvajamo
Aktualno