English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na djelokrug rada Ministarstva znanosti i obrazovanja

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1.1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97, 107/2007 i 94/2013)

1.2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispravak, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 – pročišćeni tekst,  94/2013, 152/2014 i 7/2017)

1.3. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/2010, 55/2011 i 101/2013)

1.4. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

2. Osoba koje polaže državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz sljedećih pravnih izvora:

2.1. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 61/2011 i 16/2012)

2.2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97, 107/2007 i 94/2013)

2.3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispravak, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 – pročišćeni tekst,  94/2013, 152/2014 i 7/2017)

2.4. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/2010, 55/2011 i 101/2013)

2.5. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja visokog školstva i znanosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

3.1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013 i 139/2013)

3.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

Dokumenti
Izdvajamo
Aktualno