English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugoga projekta tehnologijskoga razvoja (STP II). U sklopu provedbe zajma, MZO želi angažirati savjetnika za nadzor i kontrolu izrade izvedbenoga projekta za „Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak.
 
OBJAVA REZULTATA za NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade u sklopu kompleksa INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, Bijenička cesta 54
 
Obavijest o dodjeli ugovora za konzultantske usluge:
(i) Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za Centar za napredne laserske tehnike (CALT), Institut za fiziku, Zagreb; broj nabave: STPII-CS-30
(ii) Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) pri Sveučilišnome računskom centru; broj nabave: STPII-CS-31
(iii) Organizacija i provedba javnog arhitektonskog natječaja na Institutu Ruđer Bošković, broj nabave: STPII-CS-38
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugoga projekta tehnologijskoga razvoja (STP II). U sklopu provedbe zajma, MZO želi angažirati savjetnika za Nadzor i kontrolu izrade idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta za Centar za napredne laserske tehnike (CALT) na Institutu za fiziku, Zagreb.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II). U sklopu provedbe zajma, MZOS želi angažirati savjetnika za nadzor i kontrolu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) pri Sveučilišnome računskom centru SRCE. Navedeni projekt predviđa uspostavu mreže nacionalnih sjedišta HR-ZOO za smještaj računalnih i spremišnih resursa u već izgrađenim objektima na lokacijama u četiri hrvatska sveučilišna grada: 3 centra u Zagrebu i po 1 centar u Splitu, Rijeci i Osijeku.
 
Rok za dostavu iskaza interesa za savjetničku uslugu: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP) pri Institutu Ruđer Bošković; broj nabave: STPII-CS-32, produljuje se te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno u ponedjeljak, 25. srpnja 2016. godine, na navedenu adresu.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničku uslugu: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP) pri Institutu Ruđer Bošković (lokacija Instituta u Zagrebu i istraživačka postaja Martinska u Šibeniku); broj nabave: STPII-CS-32.
 
Rok za dostavu iskaza interesa za savjetničku uslugu: Izrada idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta za Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) pri Sveučilišnome računskom centru SRCE; br. STPII-CS-31, produljuje se te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno u petak, 8. travnja 2016. godine.
 
Rok za dostavu iskaza interesa za savjetničku uslugu: Izrada idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta za Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) pri Sveučilišnome računskom centru SRCE; br. STPII-CS-31, produljuje se te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno u ponedjeljak, 29. veljače 2016. godine.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II).
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničku uslugu: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) pri Sveučilišnom računskom centru SRCE (s pomoću HR-ZOO projekta planira se osnivanje šest nacionalnih HR-ZOO podatkovnih centara u četiri hrvatska sveučilišna grada: 3 centra u Zagrebu i po 1 centar u Splitu, Rijeci i Osijeku); br. nabave STPII-CS-31.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničku uslugu: Zahtjev za iskaz interesa za konzultantsku uslugu: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za Centar za napredne laserske tehnike (CALT), Institut za fiziku, Zagreb; STPII-CS-30.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničku uslugu: Izrada izvedbenog projekta za "Dječji centar za translacijsku medicinu" Dječje bolnice Srebrnjak; br. STPII-CS-29.
 
Obavijest o dodjeli ugovora odabirom iz jednog izvora (SSS) - tromjesečje/godina: Q4/2015
ID projekta: P127308
Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskoga razvoja (STPII)
 
Obavijest o dodjeli ugovora odabirom iz jednog izvora (SSS) - tromjesečje/godina: Q3/2015
ID projekta: P127308
Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskoga razvoja (STPII)
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II). U okviru provedbe zajma, MZOS želi angažirati voditelja Drugog projekta tehnologijskog razvoja.
 
Rok za dostavu iskaza interesa u funkciji za organizaciju i provedbu javnog arhitektonskog natječaja na Institutu "Ruđer Bošković"; br. STPII-CS-38, produljuje se te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno u nedjelju, 31. svibnja 2015. godine.
 
1. Centar za napredne laserske tehnike (CALT), Institut za fiziku, Zagreb
2. Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (SRCE)
3. Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP), Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 
Rok za dostavu iskaza interesa u funkciji savjetnika za državne potpore za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) za programsko razdoblje 2014. – 2020.; STPII-CS-37 se produljuje te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno u nedjelju, 12. travnja 2015. godine.
 
Rok za dostavu iskaza interesa u funkciji savjetnika za izradu sheme za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj R & D & I infrastrukture u sklopu Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) za programsko razdoblje 2014. - 2020.; br. STPII-CS-36, produljuje se te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno u nedjelju, 12. travnja 2015. godine.
 
Rok za dostavu iskaza interesa u funkciji savjetnika za pripremu prijedloga za postizanje sinergije između programa ERDF 2014. - 2020. i Obzora 2020.; br.: STPII-CS-23, produljuje se te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno u nedjelju, 12. travnja 2015. godine.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za angažiranje konzultanta za provođenje monitoringa i evaluacije Drugog projekta tehnologijskog razvoja.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za angažiranje financijskog stručnjaka za procjenu financijskog utjecaja restrukturiranja na državni proračun u procesu restrukturiranja mreže javnih znanstvenih instituta u Hrvatskoj.
 
Rok za dostavu iskaza interesa u funkciji Stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije za natjecatelje za R&D&I infrastrukturne projekte; STPII-CS-27 se produljuje te se iskazi interesa moraju dostaviti zaključno s petkom, 19. rujna 2014. godine.
 
Obavijest o dodjeli ugovora za direktno ugovaranje (SSS) - tromjesječje/godina: Q2/2014
ID projekta: P127308
Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STPII)
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničke usluge Stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije za natjecatelje za R&D&I infrastrukturne projekte.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničke usluge Stručnjaka za pripremu i nadogradnju natječajne dokumentacije za natjecatelje za izradu studije izvedivosti i analize troškova i dobiti (CBA) infrastrukturnih projekata.
 
Obavijest o dodjeli ugovora po LCS metodi- tromjesječje/godina: 2Q/2014
ID projekta: P127308
Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STPII)
 
Obavijest o dodjeli ugovora za direktno ugovaranje (SSS) - tromjesječje/godina: Q1/2014
ID projekta: P127308
Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STPII)
 
Obavijest o dodjeli ugovora za direktno ugovaranje (SSS) - tromjesječje/godina: Q4/2013
ID projekta: P127308
Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STPII)
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničke usluge Stručnjaka za izradu projektnih zadataka.
 
Vlada Republike Hrvatske koristi zajam od 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za usluge savjetnika za državne potpore za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Europskog socijalnog fonda za programsko razdoblje 2007.-2013.
 
Vlada Republike Hrvatske koristi zajam u iznosu od 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za usluge savjetnika za izradu sheme za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja istraživanja i razvoja u sklopu Europskog socijalnog fonda za programsko razdoblje 2007.-2013.