English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 
Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije organiziralo je 16. veljače 2017. godine radionicu na temu automatskog priznavanja obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju.
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 9. veljače 2017. godine nacionalni pripremni sastanak za radionicu na temu automatskog priznavanja, koja će se održati 16. veljače 2017. godine u Ljubljani.
 
Na Sveučilištu u Zagrebu održana je 26. rujna 2016. godine završna konferencija o programskim ugovorima. Konferencija je održana u sklopu projekta pod nazivom „Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta“, ukupne vrijednosti 2.295.000,00 kuna, od čega je 1.950.750,00 kuna bespovratnih sredstava. Provedba projekta započela je u svibnju 2015., a završava 3. listopada 2016. godine.
 
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je 29. lipnja 2016. godine radionica Evaluacija dosadašnjih ciklusa programskih ugovora. Radionica je održana u sklopu projekta pod nazivom Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta, ukupne vrijednosti 2.295.000,00 kuna, od čega je 1.950.750,00 kuna bespovratnih sredstava. Provedba projekta započela je u svibnju 2015. godine, a trajanje istoga predviđeno je do početka listopada 2016. godine.
 
Na temelju Odluke o korištenju baze podataka o zapošljivosti diplomiranih studenata veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj, KLASA: 602-01/15-11/00052; URBROJ: 533-20-15-000, Zagreb, od 6. studenoga 2015. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ima mogućnost ustupanja elektroničke baze podataka o zapošljivosti diplomiranih studenata koji su završili studijske programe na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj u razdoblju od akademske godine 2005./2006. do akademske godine 2012./2013.
 

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je 11. rujna 2015. godine inicijalna radionica o programskim ugovorima. Radionica je održana u sklopu projekta pod nazivom "Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta", ukupne vrijednosti 2.295.000,00 kuna, od čega je 1.950.750,00 kuna bespovratnih sredstava. Nazočni su bili predstavnici svih javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, ponajprije rektori i prorektori uključeni u pregovore o programskom financiranju, predstavnici Svjetske banke, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje, djelatnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva financija.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nositelj je projekta pod nazivom "Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta". Projektne aktivnosti započele su 20. svibnja 2015. godine, a provodit će se u suradnji sa stručnjacima Svjetske banke sljedećih 12 mjeseci. Projekt se financira iz sredstava Europskoga socijalnog fonda te iz sredstava Državnoga proračuna Republike Hrvatske.

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sudjelovalo je u projektu Peer Learning for the Social Dimension (PL4SD), koji je financirala Europska komisija kroz Program za cjeloživotno učenje, a koji se provodio u razdoblju od 2012. do 2015. godine.
 
Ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za pripremu projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskoga smještaja čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskog smještaja čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014.-2020.
 

U razdoblju od 29. rujna do 3. listopada 2014. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ugostilo je tim međunarodnih stručnjaka za socijalnu dimenziju u visokom obrazovanju koji su u sklopu projekta Peer Learning Initiative for the Social Dimension (PL4SD), koji financira Europska komisija, razgovarali sa svim dionicima zainteresiranim za socijalnu dimenziju te proveli analizu mjera i aktivnosti kojima Republika Hrvatska unapređuje socijalnu dimenziju u visokom obrazovanju.

 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar donio je Odluku o zajedničkom obveznom dijelu preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studijskog programa sestrinstva 27. kolovoza 2014. godine.