English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)

Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i Kvalifikacijskog okvira Europskoga prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) te, posredno, s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

HKO ima reformsku ulogu u sustavu obrazovanja što uključuje: obrazovne programe temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, transparentne kriterije ocjenjivanja ishoda učenja, razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te osiguranje kvalitete stjecanja svih kvalifikacija.

Osnovni su ciljevi HKO-a, između ostalog, osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja, jačanje konkurentske prednosti hrvatskog gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima, osiguravanje uvjeta za jednaku dostupnost obrazovanju tijekom cijelog života te jednostavnost prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.

S aktivnostima izrade HKO-a započelo se 2006. godine unutar tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a nastavilo kroz aktivnosti i rad Povjerenstva za razvoj  HKO-a i Operativnog tima za potporu Povjerenstvu te od 2010. godine Povjerenstva za provedbu HKO-a Vlade Republike Hrvatske i stručnog tima za potporu Povjerenstvu, u koje su bili uključeni socijalni partneri i dionici. Velik dio obrazovnih projekata pod nadležnošću Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciranih iz programa IPA (Instrument pretpristupne pomoći) bili su namijenjeni razvoju i provedbi HKO-a (unutar IV komponente IPA, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.).

Jedan od važnijih zadataka HKO-a odnosi se na pouzdano povezivanje razina kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj s razinama EKO i QF-EHEA. Izvješće o povezivanju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) predstavljeno je na sastanku Savjetodavne skupine Europske komisije za provedbu Europskoga kvalifikacijskog okvira (engl. EQF Advisory Group) u ožujku 2012. godine. Riječ je o izvješću u kojem se predstavlja hrvatski obrazovni i kvalifikacijski sustav te se izvješćuje o procesu povezivanja razina kvalifikacija Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira s navedenim europskim metaokvirima u svrhu prepoznavanja kvalifikacija na europskom tržištu rada i pružanja podrške cjeloživotnom učenju i mobilnosti radi nastavka obrazovanja ili zapošljavanja.

Bitan preduvjet nastavka aktivnosti provedbe HKO-a je razvoj njegova zakonskog okvira. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2011. godine pristupilo je izradi Nacrta prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. U travnju 2012. godine imenovano je Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te drugih propisa kojima se utvrđuje daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira. Zakonom se uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir i uređuje njegova provedba te utvrđuje povezivanje HKO-a s EKO-om i QF-EHEA-om te, posredno, s nacionalnim kvalifikacijskim sustavima drugih zemalja.


U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 11. travnja 2017. godine održana je 20. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 23. ožujka 2017. Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru organizira 23. ožujka 2017. od 14.00 do 16.00 sati Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje e-Savjetovanje za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru.
 
Objavljeni djelomično ponovljeni javni pozivi za predlaganje kandidata za imenovanje stručnjaka za pet sektorskih vijeća.
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2. veljače 2017. održana je 19. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 
Objavljen javni poziv za iskazivanje interesa za stručnjake koji će sudjelovati kao potpora radu sektorskih vijeća.
 
Dana 13. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je prva sjednica Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO).
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 8. prosinca 2016. održana je 18. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 20. listopada 2016. održana je 17. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 
Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za stručnjake koji će sudjelovati kao potpora radu sektorskih vijeća.
 
Objavljeni djelomično ponovljeni javni pozivi za predlaganje kandidata za imenovanje stručnjaka za pet sektorskih vijeća.
 
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS-u) 14. rujna 2016. održana je 16. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS-u) 30. lipnja 2016. održana je 15. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 
U ponedjeljak, 4. srpnja 2016. i utorak, 5. srpnja 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održane su radionice o vrednovanju skupova ishoda učenja namijenjene članovima dosad osnovanih sektorskih vijeća.
 
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) 19. svibnja 2016. održana je 14. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 
U utorak, 19. travnja 2016. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je završna konferencija projekta „Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“.
 
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 21. travnja 2016. održan je okrugli stol „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“ u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za pet sektorskih vijeća.
 

U utorak i srijedu, 15. i 16. ožujka 2016. godine, u Hotelu International u Zagrebu održane su radionice o vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija namijenjene članovima dosad imenovanih osam sektorskih vijeća.

 
Dokumenti
Izdvajamo
Aktualno