English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09.)  utvrđuju se opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit.

Svrha je Kodeksa svim tijelima uključenima u proces donošenja zakona i propisa pružiti smjernice koje proistječu iz dosadašnjih konkretnih praktičnih iskustava dijaloga i suradnje tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu, te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provest će savjetovanja o sljedećim propisima, u razdobljima navedenim u Planu normativnih aktivnosti za 2016. godinu:

 1. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
 2. Zakon o Agenciji za osiguranje kvalitete u obrazovanju i znanosti
 3. Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU)
 4. Zakon o studentskom predstavljanju i organiziranju
 5. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (EU)
 6. Zakon o sportu
 7. Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
 10. Zakon o geološkoj djelatnosti
 11. Zakon o sportskoj inspekciji
 12. Zakon o izmjenama  dopunama Zakona o umjetničkom obrazovanju
 13. Zakon o izmjenama  dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju
 14. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
 15. Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 17. Zakon o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju
 18. Zakon o obrazovanju odraslih
 19. Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju


Nakon što je javna rasprava o krovnom dokumentu reforme, Okviru nacionalnog kurikuluma, završila 27. svibnja 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu (savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) o preostalim kurikulumskim dokumentima (izuzev kurikuluma nacionalnih manjina), kao i javnu raspravu o trima metodološkim priručnicima u kojima se, između ostaloga, nalaze osnovne smjernice za izradu kurikulumskih dokumenata.
 
Sukladno točki 5. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o obrazovanju odraslih s naznakama i obuhvatom materije koja se spomenutim Zakonom namjerava urediti, kratkim obrazloženjem problema koji se namjeravaju riješiti, zadanim ciljevima koji se propisom namjeravaju dostići te tezama kojima se ti ciljevi namjeravaju postići.
 
Sukladno točki 5. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje s naznakama i obuhvatom materije koja se spomenutim Zakonom namjerava urediti, kratkim obrazloženjem problema koji se namjeravaju riješiti, zadanim ciljevima koji se propisom namjeravaju dostići te tezama kojima se ti ciljevi namjeravaju postići.
 
Sukladno točki 5. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o Agenciji za osiguravanje kvalitete u obrazovanju i znanosti s naznakama i obuhvatom materije koja se spomenutim Zakonom namjerava urediti, kratkim obrazloženjem problema koji se namjeravaju riješiti, zadanim ciljevima koji se propisom namjeravaju dostići te tezama kojima se ti ciljevi namjeravaju postići.
 

Sukladno točki 5. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju s naznakama i obuhvatom materije koja se spomenutim Zakonom namjerava urediti, kratkim obrazloženjem problema koji se namjeravaju riješiti, zadanim ciljevima koji se propisom namjeravaju dostići te tezama kojima se ti ciljevi namjeravaju postići.

 
Savjetovanje se, kao oblik inicijative, uklapa u širi koncept sudjelovanja zainteresirane javnosti u oblikovanju javnih politika. Javne vlasti savjetovanjem traže mišljenje od zainteresirane javnosti o određenoj temi vezanoj uz razvoj javnih politika, programa i propisa.