English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 
Objavljena su slobodna upisna mjesta u srednjim školama za jesenski upisni rok.
 

Povodom objave Jedinstvenog popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ističe kako se svakom učeniku/kandidatu za upis I. razred srednje škole pristupa individualno te kako će svaki od njih imati individualni pristup pri procjeni zdravstvenih sposobnosti od strane nadležnih liječnika medicine rada odnosno školske medicine.

 
Izrađena je publikacija u kojoj su detaljno objašnjeni svi postupci vezani za prijave i upise u srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
 
Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 94/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
 
Rezultati održane javne rasprave vezane uz Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
 

Na temelju članka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012. 86/2012. i 94/2013.) i članka 20., stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br. 30/2009. i 24/2010.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. Odlukom utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj.

 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta objavljuje podatke o broju slobodnih mjesta u srednjim školama nakon ljetnog upisnog roka
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2013./2014.
 
Ministar je donio Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2013./2014. Sastavni dio Odluke je Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola.
 
S obzirom da se od sljedeće 2013./2014. školske godine kreće s e-upisima te će  kandidati upisivati obrazovne programe posredstvom mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), izrađena je Informativna brošura u kojoj su detaljno objašnjeni svi postupci u vezi s radnjama koje su nužne u postupku prijava i upisa u srednje škole.
 
15. veljače 2013.

Najčešće postavljana pitanja

Na temelju do sada zaprimljenih upita u svezi s izborom kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2013./2014., sačinjen je dokument NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA u kojem se mogu pronaći odgovori i koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih nedoumica vezanih uz tumačenje i provedbu elektroničkih prijava za upis kandidata u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta održalo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2013./2014. te zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima kojima su oblikovali tekst Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2013./2014. Ovom Odlukom utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednjih škola u Republici Hrvatskoj.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje izvješće o upisima u I. razrede srednjih škola nakon ljetnog upisnog roka.
 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta prema dospjelim izvješćima srednjih škola, Ureda državne uprave u županijama i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Zagreb objavljuje podatke o broju slobodnih mjesta u srednjim školama nakon ljetnog upisnog kruga.
 
Temeljem do sada zaprimljenih upita u svezi s izborom kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2012./2013., sačinjen je dokument NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA u kojem se mogu pronaći odgovori koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih nedoumica vezanih uz tumačenje i provedbu upisa u srednje škole
 
Ministar je donio Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2012./2013. Sastavni dio Odluke je Struktura i opseg upisa učenika u I. razred srednjih škola po županijama
 
Ovom odlukom utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednjih škola u Republici Hrvatskoj.