English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 
Hrvatski školski sportski savez u suradnji s Međunarodnom školskom sportskom federacijom (ISF), pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, organizira ISF Svjetsko školsko futsal prvenstvo 2016. koje će se održati od 3. do 10. travnja 2016. godine u Poreču.
 

Školski sport

Školski sport u Republici Hrvatskoj ponajprije se odnosi na sportske aktivnosti učenika u školskim sportskim društvima u sklopu izvannastavnih sportskih aktivnosti kojima je glavni cilj uključivanje što više učenika u sportske aktivnosti. Tako se, ovisno o materijalnim mogućnostima škole i interesima pojedine sredine, provode sportske aktivnosti u različitim sportovima, odnosno sportskim granama.

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) regulira sustav školskog sporta s namjerom unapređenja sporta djece i mladih. Zakon o sportu propisuje osnivanje Hrvatskoga školskog sportskog saveza, krovnog tijela školskog sporta Republike Hrvatske. Zakonom je propisana i prednost za djecu u korištenju školskih sportskih dvorana (školska sportska društva za rad i aktivnosti koriste prostore škole i imaju prioritet u njihovom korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole).

Stručnim osobama koje rade s djecom u školskim sportskim društvima potrebna je visoka stručna sprema (uvjeti za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture), a propisana je i posebna zdravstvena skrb za djecu koja se bave sportom u školi.

Sredstva za rad i aktivnosti školskoga sportskog društva osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba na račun škole.

Način osnivanja, zadaće, djelokrug i način rada školskih sportskih društava pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove sporta.

Radi usklađivanja aktivnosti školskih sportskih društava i provođenja sportskih natjecanja, školska sportska društva udružuju se u školske općinske, gradske i županijske saveze i školski sportski savez Grada Zagreba.

Hrvatski školski sportski savez

Hrvatski školski sportski savez je nacionalni školski sportski savez u koji se udružuju županijski školski sportski savezi i školski sportski savez Grada Zagreba.

Osnovan je u svrhu poticanja i promicanja školskog sporta u Republici Hrvatskoj, usklađivanja aktivnosti školskih sportskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu te organiziranja natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, uključujući i Državno prvenstvo školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Sve informacije vezane uz organizaciju natjecanja dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Sredstva za rad i aktivnosti školskih sportskih saveza osiguravaju se u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Grada Zagreba, a Hrvatskoga školskoga sportskog saveza u državnom proračunu.

Temeljna zadaća školskih sportskih saveza je suradnja sa školama i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za prosvjetu i sport, poticanje i praćenje aktivnosti školskih sportskih društava te organizacija i provođenje natjecanja.

Način osnivanja, zadaće, djelokrug i način rada školskih sportskih saveza pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove sporta.