English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Crna Gora

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Crnom Gorom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

  1. Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Crne Gore o suradnji u području obrazovanja, potpisan u Zagrebu, 18. lipnja 2008. godine

  2. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, potpisan u Podgorici, 26. siječnja 2009. godine

  3. Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja  i  znanosti Crne Gore u području znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2009. – 2012. potpisan u Podgorici 9. srpnja 2009. godine

  4. Protokol o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Republike Hrvatske i Crne Gore za 2017./2018. godinu, potpisan u Zagrebu i Podgorici 29. ožujka 2017. godine.


ZNANSTVENA SURADNJA

Od 2009. godine do danas održana su 3 zasjedanja hrvatsko - crnogorskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te je do sada ukupno odobreno 43 zajednička znanstveno - istraživačka projekta.

Na zadnjem Natječaju za sufinanciranje hrvatsko - crnogorskih projekata za razdoblje 2015. - 2016. odobreno je novih 16 projekata.

Sljedeći natječaj za zajedničke hrvatsko - crnogorske projekte objavit će se najkasnije do 15. travnja 2016. godine.


Mješovito povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Crne Gore održalo je 29. ožujka 2017. godine dopisnim putem svoje 4. zasjedanje te je odabralo za sufinanciranje devet novih projekata u trajanju od dvije godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol o znanstvenoj i tehnološkoj suradnju između Republike Hrvatske i Crne Gore za 2017./2018. godinu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-crnogorske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.
 
Rok: 15. travnja 2014.

Stipendije Vlade Crne Gore

Na temelju Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Crne Gore o suradnji u području obrazovanja, potpisanog 18. lipnja 2008. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuju Natječaj za dodjelu stipendija za semestralne studijske boravke za preddiplomski/diplomski studij i studijske boravke za studente poslijediplomskog/doktorskog studija u Crnoj Gori za akademsku godinu 2014./2015.