English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

FP projekti MZOSa

MZOŠ i HIT imaju pravo sudjelovanja u FP projektima kao članovi konzorcija. Za razliku od istraživačkih projekata, radi se o projektima čiji je cilj podizanje administrativnih kapaciteta sustava nacionalnih osoba za kontakt za Sedmi okvirni program. Kroz takve projekte Europska komisija financira međunarodnu komponentu rada nacionalnih osoba za kontakt, osnažuje proces traženja partnera, te financira stručna usavršavanja, twinning programe i mentorstvo iskusnih nacionalnih osoba za kontakt.


U okviru FP6-projekta ERA-IB (industrijska biotehnologija) raspisan je Drugi zajednički poziv na podnošenje prijedloga projekata za multilateralne istraživačke projekte iz industrijske biotehnologije.
 
Cilj je ERACOBUILD-a poticanje održive gradnje i održivog upravljanja građevinama
 
Cilj projekta SmartGrids je usklađivanje nacionalnih i regionalnih istraživačkih programa i istraživačkih infrastruktura iz područja tzv. "pametnih" elektroenergetskih mreža te njihova integracija u Europski istraživački prostor.
 
Env-NCP-Together je projekt koji je namijenjen unaprjeđivanju suradnje mreže nacionalnih osoba za kontakt iz područja Okoliša (FP7).
 
C-Energy je projekt koji je namijenjen nacionalnim osobama za kontakt iz područja Energije (FP7).
 
U okviru projekta ERA-IB radi se na stvaranju mreže istraživača iz područja industrijske biotehnologije.
 
SMEs Go Health  je projekt Šestog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj u okviru prioriteta "Znanosti o životu".
 
Projektom WBC-INCO.NET potiče se integracija zemalja Zapadnog Balkana u europski istraživački prostor.