English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
Novosti
Natječaji
Sukladno ovom Javnom pozivu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivat će financijske potpore javnim znanstvenim institutima i javnim sveučilištima za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT ) za 2014. godinu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., tijekom svibnja 2014. godine, objaviti poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama iz područja socijalnog uključivanja u obrazovanje. Za financiranje projekata u okviru Poziva raspoloživ je iznos od 30.800.000,00kn. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) te u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., objaviti poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira iz područja visokog obrazovanja. za financiranje projekata u okviru Poziva raspoloživ je iznos od 64.668.000,00 kn. Financirane je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) te u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović i njegov pomoćnik Petar Skansi ugostili su danas boksačicu Ivanu Habazin, novu prvakinju IBF-a (International Boxing Federation) u velter-katogoriji i njezina trenera Vladimira Božića.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u okviru zajedničke hrvatsko-crnogorske suradnje za 2015. i 2016. godinu.
 
Obavještavamo studente dobitnike državne stipendije za 2014. godinu da će Ministarstvo od 14. do 16. travnja 2014. godine dostavljati poštom ugovore o dodjeli državnih stipendija za studente svakog pojedinačnog visokog učilišta.
 
Javna je rasprava trebala biti  otvorena do 14. travnja 2014. godine, ali zbog velike zainteresiranosti javnosti produžava se do 20. travnja 2014.
 
Javna je rasprava trebala biti  otvorena do 14. travnja 2014. godine, ali zbog velike zainteresiranosti javnosti produžava se do 20. travnja 2014.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Yad Vashem - memorijalni centar mučenika holokausta i junaka, raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnoj školi, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu.
 
Vezano uz današnje priopćenje Organizacije branitelja HSS-a Osječko-baranjske županije u kojem se tvrdi kako "ministar Željko Jovanović pokušava stigmatizirati djecu hrvatskih branitelja, otvaranjem javne rasprave o ostvarivanju prava na besplatne udžbenike", kao da je i pravi cilj javne rasprave „nastavak daljnjeg obračuna Kukuriku Vlade s hrvatskim braniteljima, odnosno s djecom hrvatskih branitelja“, priopćujemo sljedeće.
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović otvorio je danas, 11. travnja, novu školsku zgradu Osnovne škole Bijaći u Kaštel Novome. Uz ministra na svečanom otvorenju nazočili su i pomoćnica za odgoj i obrazovanje Sabina Glasovac, župan Splitsko-dalmatinske županije Zlatko Ževrnja i gradonačelnik Grada Kaštela Ivan Udovičić.
 
Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 150/11, 12/13 - Odluka USRH), ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dr. sc. Željko Jovanović donio je "Odluku o financiranju nabave najma Microsoft programskih proizvoda za javna visoka učilišta za 2014. godinu".
 
1. radno mjesto I. vrste – informatički suradnik - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme;
2. radno mjesto I. vrste – viši informatički savjetnik - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. tijekom travnja 2014. godine objaviti poziv na dostavu projektnih prijedloga Modernizacija školskih kurikuluma u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II  iz područja strukovnog obrazovanja.
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović u pratnji pomoćnice za odgoj i obrazovanje Sabine Glasovac posjetio je danas Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) gdje je s ravnateljicom centra dipl. ing. Majom Jukić, članovima Upravnoga vijeća i zaposlenicima razgovarao o provedbi državne mature i budućnosti te institucije.
 
Stipendiju za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada moguće je koristiti u 2014./2015. akademskoj godini odnosno od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. godine na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada.
 
Nakon završetka procesa savjetovanja o  Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Sažetak obrazloženja o provedenome postupku te zaprimljene primjedbe i prijedloge na internetsko savjetovanje.
 
Latvijska državna agencija za razvoj obrazovanja objavila je mogućnost dodjeljivanja stipednija za studente, znanstvenike i sveučilišne nastavnike iz Republike Hrvatske tijekom akademske godine 2014./2015., uključujući i ljetne škole organizirane od strane latvijskih visokih učilišta.
 
Na inicijativu ministra dr. sc. Željka Jovanovića  danas, 2. travanja, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan je prvi radni sastanak s ciljem praćenja i prevencije problema prehrane učenika u osnovnim školama. Sastanku su nazočili ravnatelji škola iz različitih krajeva Hrvatske, predstavnici jedinica lokalne i područne uprave i samouprave, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te Ministarstva socijalne politike i mladih.
 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Agencija), od 10:00 do 16:00 sati, kao dio turneje u 22 europske metropole, tamo će predstaviti mogućnosti razvoja karijere i usavršavanja za studente i mlade istraživače.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Njegova je svrha identificirati istraživački potencijal Republike Hrvatske s ciljem usmjeravanja daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura. Ujedno, Plan bi trebao osigurati i podršku implementaciji mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalne strategije inovacija te Strategije pametne specijalizacije.

 
Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih te zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i obrazloženja eventualno neprihvaćenih primjedbi i prijedloga na određene odredbe Nacrta Pravilnika bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva po završetku procesa savjetovanja.
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 2/10, 107/10 i 131/12), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske raspisuje Javni  natječaj za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2014./2015. na stranim visokoškolskim ustanovama.
 
U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ovim Javnim pozivom sufinancira provedbu posebnih oblika nastave (sedmodnevnih ljetnih škola) u Republici Hrvatskoj i u zemlji matičnog naroda.
 
Nakon objave rezultata za dodjelu državnih stipendija za 2014. godinu zaprimili smo velik broj upita studenata te navodimo odgovore na najčešća pitanja.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je danas na svojim mrežnim stranicama privremene rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu. Na Natječaj je pristiglo 5.662 prijava, a od ove godine studenti su se prvi put prijavljivali putem Interneta.
 

Privremeni rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2014. godinu

27. ožujka 2014.

Na temelju provedenoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2014. godinu (Klasa: 604-01/14-01/00001, Urbroj: 533-20-14-0001 od 10. siječnja 2014. godine) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljuje ukupno 2.912 novih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija studenti su se prijavljivali elektroničkim obrascem te je u E kategoriji u sustavu ukupno 6.750 završenih prijava, a u D-1 kategoriji ukupno je 214 završenih elektroničkih prijava. Ministarstvo je poštom zaprimilo ukupno 5.662 obrasca, od toga u D-1 kategoriji 153, u E kategoriji 5.506 i u P kategoriji ukupno 3 obrasca s popratnom dokumentacijom.

Od 2.079 aktivnih ("starih") korisnika stipendije, 581 student poslao je prijavu za dodjelu državne stipendije za 2014. godinu. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za 2014. godinu u mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna, a aktivni su korisnici državne stipendije od ranije, bit će automatski deaktivirani (obustava prava na isplatu stipendije u iznosu 500,00/700,00/800,00 kuna) u bazi aktivnih "starih" korisnika državne stipendije. Takvim studentima bit će prilikom prve isplate državne stipendije po novome Pravilniku ukupan iznos umanjen samo za onaj dio koji se isplatio za razdoblje od siječnja 2014. godine do isplate novih stipendija.

U kategoriji P - studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pristigle su 3 prijave za dodjelu državne stipendije, no na žalost niti jedan student nije zadovoljio opće ili posebne uvjete Natječaja (doktorski studij/dohodovni cenzus/potvrda o nezaposlenosti koju izdaje nadležna ustanova za zapošljavanje).

Na temelju provedenog Natječaja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje privremene rang-liste na temelju kojih dodjeljuje državne stipendije za 2014. godinu:

• LISTA BR. 1.: 14 državnih stipendija u kategoriji D-1 - redoviti studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, listu možete vidjeti ovdje: LISTA BR. 1.

• LISTA BR. 2.: 2.898 državnih stipendija u kategoriji E - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa. U prijavama za E kategoriju studenti koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju nisu mogli ostvariti bodove sukladno članku 8. navedenoga pravilnika (npr. nisu dostavljene potvrde o visini dohotka za 2012. godinu za maloljetnu braću ili sestre, nisu dostavljene potvrde o nezaposlenosti za oba roditelja iz kojih je vidljivo da su roditelji u vrijeme natječaja evidentirani na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni, nisu priložene potvrde o mirovini za 2012. godinu i sl.). Pravo na državnu stipendiju u kategoriji E su ostvarili  studenti na privremenoj listi s minimalno ostvarenih 950 i više bodova. Listu možete vidjeti ovdje: LISTA BR. 2.

Obavještavamo studente da uz pomoć web pregleda i tražilice po imenu i prezimenu odnosno OIB-u mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi za E kategoriju. WEB PREGLED

Određeni broj prijava u D-1 i E kategoriji eliminiran je zbog neispunjavanja općih i posebnih uvjeta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 159/13), kao i Natječaja:

 • nije priložen dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • prijave pristigle izvan roka;
 • neovjerene prijave od visokog učilišta ili nepotpisana prijava od podnositelja prijave;
 • nije priložena izjava o članovima zajedničkoga kućanstva ili nije potpisana od podnositelja prijave;
 • nisu priložene potvrde o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva za 2012. godinu ili nedostaju potvrde za pojedine članove zajedničkog kućanstva;
 • nisu priložene potvrde o mirovini za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini za 2012. godinu;
 • prijave studenata za D-1 kategoriju uz koje nije priložen dokaz o statusu za D-1 kategoriju;
 • prijave studenata za D-1 kategoriju koje imaju potrebnu dokumentaciju, ali po članu zajedničkog kućanstva redoviti mjesečni prihodi prelaze im 60% proračunske osnovice nakon provjerene dokumentacije;
 • prijave studenata za E kategoriju kojima nakon provjerene dokumentacije po članu zajedničkog kućanstva redoviti mjesečni prihodi prelaze 60% proračunske osnovice;
 • prijava koja je ručno ispravljana;
 • prijava koja je radna verzija;
 • prijave studenata koji su se natjecali u više kategorija stipendija i
 • prijave studenata s više različitih šifri obrazaca u prijavi.

Napominjemo također da se za D-1 kategoriju članci navedenog zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskoga rata, ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata, djecu poginulih branitelja iz Domovinskoga rata koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji te pravo na stipendiju mogu ostvariti prijavom na Natječaj za dodjeljivanje stipendija Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata.

• LISTA BR. 3.: nepravilne, nepravodobne ili nepotpune prijave u D-1 kategoriji: LISTA BR. 3.

• LISTA BR. 4.: nepravilne, nepravodobne ili nepotpune prijave u E kategoriji: LISTA BR. 4.

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za 2014. godinu, a nemaju otvoren žiroračun u Privrednoj banci Zagreb d.d., da otvore žiroračun U ROKU OD 8 DANA OD DANA NAKON OBJAVE PRIVREMENIH LISTA DOBITNIKA DRŽAVNE STIPENDIJE, zaključno s danom 4. travnja 2014. godine. Žiroračun mogu otvoriti u bilo kojoj poslovnici Privredne banke Zagreb d. d..

Studenti koji ne otvore žiroračun u gore propisanom  roku NEĆE MOĆI ZAKLJUČITI UGOVOR O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE.

Svi studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana nakon objavljivanja rang-liste. Prigovori na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2014. godinu mogu se slati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
s naznakom:
"Prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2014. godinu".


Prigovori se podnose zaključno do 4. travnja 2014. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskog žiga.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska radiotelevizija pozivaju sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež da se prijave na natjecanje "Najljepši školski vrtovi u Hrvatskoj 2014.".
 
Financijska sredstva za sufinanciranje sportskih programa "Obuka neplivača u školama" u 2014. godini u iznosu od 792.000,00 kuna raspoređuju se na pravne osobe u iznosima kako slijedi u Odluci.
 
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.
 
Na temelju zaprimljenih upita u svezi s Pozivom za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, koji je raspisan 14. veljače 2014., načinjen je dokument NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA u kojem se mogu pronaći odgovori koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih dvojbi vezanih uz navedeni Poziv.
 
19. ožujka 2014.

Predstavljen Pravilnik o normi

Postavili smo si četiri cilja, koja su vrlo jasna: povećati dostupnost obrazovanja svim učenicima, osigurati veću kvalitetu obrazovanja, uvesti više reda u obrazovni sustav i  racionalnije raspolagati sredstvima proračuna namijenjenim obrazovanju. Sva ta četiri cilja ugrađena  su u Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika - rekao je prilikom predstavljanja novog Pravilnika, ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović.
 
Na temelju članka 18. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/2010., 55/2011. i 101/2013.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za uvrštavanje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2014./2015.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2014./2015. te zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 5 stipendija Vlade Republike Makedonije za akademsku godinu 2014./2015. za studij na javnim sveučilištima u Republici Makedoniji.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 10 stipendija Vlade Republike Makedonije za cjelokupni preddiplomski studij u  akademskoj godini 2014./2015. na Sveučilištu informacijski znanosti i tehnologije Sv.Pavao Apostol u Ohridu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema čl. 17. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10., 55/11. i 101/13.) objavilo je na svojoj internetskoj stranici 1. ožujka 2014. rezultate izjašnjavanja učitelja i nastavnika o prikladnosti uporabe udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s Popisa za školsku godinu 2014./2015.
 
Bursa Sinav College iz Turske objavio je Natječaj likovnih radova u školskoj godini 2013./2014.. Cilj Natječaja je potaknuti dječju maštu kako bi djeca vizualno izrazili svoje snove.
 
Rok: 15. travnja 2014.

New Economic Talent 2014.

Veleposlanstvo Republike Češke u Republici Hrvatskoj obavještava sve zainteresirane o međunarodnom znanstvenom natjecanju New Economic Talent 2014.
 
The Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia through the Agency for Mobility and EU Programmes offers scholarships for foreign students and professors of higher education institutions as well as research fellows who intend to gain further professional experience in Croatian institutions of higher education or research.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za mobilnost i programe EU i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2015./2016.
 
Nevladina organizacija Peace and Cooperation iz Madrida, Španjolska, svake godine objavljuje natječaj namijenjen djeci i mladima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Tema ovogodišnjeg natječaja je Obitelj: Prava i budućnost.
 
Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa “Cogito” Partnerstvo Hubert Curien za 2015. - 2016. "Cogito" je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije.
 
Rok: 15. travnja 2014.

Stipendije Vlade Crne Gore

Na temelju Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Crne Gore o suradnji u području obrazovanja, potpisanog 18. lipnja 2008. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuju Natječaj za dodjelu stipendija za semestralne studijske boravke za preddiplomski/diplomski studij i studijske boravke za studente poslijediplomskog/doktorskog studija u Crnoj Gori za akademsku godinu 2014./2015.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2014.-2015.
 
U listopadu 2011. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020. Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga. Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2014. godine.
 
Ovom odlukom utvrđuje se cijena  usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za 2014. godinu.
 
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/10., 55/11. i 101/13.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta prihvatio je prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka uvrštavanja udžbenika u Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava te donio Odluku o najvišoj razini cijena udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.
 
Natjecanje mladih Youth Citizen Entrepreneurship Competition je globalna inicijativa namijenjena osnaživanju mladih poduzetnika i inovatora za pozitivne promjene. Natjecanje Youth Citizen Entrepreneurship je nova i uzbudljiva međunarodna inicijativa u organizaciji GOI Zaklade za mir, Stiftung poduzetništva i UNESCO-a. Ona pruža globalne platforme mladim poduzetnicima i inovatorima koji žele stvoriti pozitivne promjene u svojim zajednicama i u svijetu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će i u 2014. godini financirati nabavu inozemnih znanstvenih baza podataka i časopisa u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama za razdoblje do kraja nastavne godine 2013./2014., a koje su se prijavile na javni poziv koji je bio raspisan od 14. siječnja 2014. godine do 27. siječnja 2014. godine.
 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu.
 
Udruženje holokaust organizacija - Association of Holocaust Organizations (AHO) nudi u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH 2 stipendije za nastavnike društvenih predmeta ili književnosti u srednjim školama i nastavnike 7. i 8. razreda u osnovnim školama. Ljetna škola/edukacija o holokaustu održat će se u New Yorku od 22. do 26. lipnja 2014. godine.
 
Srednjeeuropski konzorcij za istraživačke infrastrukture (CERIC) objavio je natječaj za projektne prijedloge za pristup integriranim multidisciplinarnim postrojenjima za materijale i biomaterijale.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Popis udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2014./2015.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine nastavlja s programom sufinanciranja redovitih učenika srednjih škola.

 
Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2014. godinu. Znanstveni i stručni radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku iz područja ekonomike javnog sektora, te primijenjeni i teoretski istraživački radovi usmjereni na širi skup ekonomskih tema, predaju se najkasnije do 1. lipnja 2014. godine. Uz radove je potrebno predati i obrazac za prijavu na natječaj.
 
Veleposlanstvo Republike Bugarske u Zagrebu obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu stipendija za sudjelovanje na ljetnim seminarima bugarskog jezika, književnosti i kulture.
 
U skladu s člankom 23. Zakona o udrugama (Narodne novine,  broj 88/01. i 11/02.) te Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/07.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Natječaj za financijske potpore projektima udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013./2014.
 
Sukladno ovom Javnom pozivu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivat će financijske potpore javnim znanstvenim institutima i javnim sveučilištima za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT ) za 2014. godinu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u okviru zajedničke hrvatsko-crnogorske suradnje za 2015. i 2016. godinu.
 
Bursa Sinav College iz Turske objavio je Natječaj likovnih radova u školskoj godini 2013./2014.. Cilj Natječaja je potaknuti dječju maštu kako bi djeca vizualno izrazili svoje snove.
 
Veleposlanstvo Republike Bugarske u Zagrebu obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu stipendija za sudjelovanje na ljetnim seminarima bugarskog jezika, književnosti i kulture.
 
Latvijska državna agencija za razvoj obrazovanja objavila je mogućnost dodjeljivanja stipednija za studente, znanstvenike i sveučilišne nastavnike iz Republike Hrvatske tijekom akademske godine 2014./2015., uključujući i ljetne škole organizirane od strane latvijskih visokih učilišta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za mobilnost i programe EU i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2015./2016.
 
U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ovim Javnim pozivom sufinancira provedbu posebnih oblika nastave (sedmodnevnih ljetnih škola) u Republici Hrvatskoj i u zemlji matičnog naroda.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Yad Vashem - memorijalni centar mučenika holokausta i junaka, raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnoj školi, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu.
 
Stipendiju za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada moguće je koristiti u 2014./2015. akademskoj godini odnosno od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. godine na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska radiotelevizija pozivaju sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež da se prijave na natjecanje "Najljepši školski vrtovi u Hrvatskoj 2014.".
 
Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa “Cogito” Partnerstvo Hubert Curien za 2015. - 2016. "Cogito" je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije.
 
Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2014. godinu. Znanstveni i stručni radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku iz područja ekonomike javnog sektora, te primijenjeni i teoretski istraživački radovi usmjereni na širi skup ekonomskih tema, predaju se najkasnije do 1. lipnja 2014. godine. Uz radove je potrebno predati i obrazac za prijavu na natječaj.
 
Natjecanje mladih Youth Citizen Entrepreneurship Competition je globalna inicijativa namijenjena osnaživanju mladih poduzetnika i inovatora za pozitivne promjene. Natjecanje Youth Citizen Entrepreneurship je nova i uzbudljiva međunarodna inicijativa u organizaciji GOI Zaklade za mir, Stiftung poduzetništva i UNESCO-a. Ona pruža globalne platforme mladim poduzetnicima i inovatorima koji žele stvoriti pozitivne promjene u svojim zajednicama i u svijetu.
 
U listopadu 2011. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020. Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga. Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2014. godine.
 
Nevladina organizacija Peace and Cooperation iz Madrida, Španjolska, svake godine objavljuje natječaj namijenjen djeci i mladima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Tema ovogodišnjeg natječaja je Obitelj: Prava i budućnost.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 5 stipendija Vlade Republike Makedonije za akademsku godinu 2014./2015. za studij na javnim sveučilištima u Republici Makedoniji.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 10 stipendija Vlade Republike Makedonije za cjelokupni preddiplomski studij u  akademskoj godini 2014./2015. na Sveučilištu informacijski znanosti i tehnologije Sv.Pavao Apostol u Ohridu.
 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu.
 
Video sadržaj
 • Novi_ciklus_natjecaja_ZP.jpg
  Novi ciklus natječaja znanstvenih projekata
 • Predstavljanje_ZO.jpg
  Predstavljanje programa zdravstvenog odgoja
 • Kurikulum.jpg
  Kurikulum zdravstvenog odgoja nije ukinut!
 • e-upisi.jpg
  Počeli e-upisi u srednje škole
Prikaži sve >