English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 
1. ožujka 2017., CARNet

Deset godina Portala za škole

Na današnji dan 1. ožujka prije točno 10 godina objavljen je Portal za škole na adresi http://www.skole.hr.
 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta uspostavilo je u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 
Centar za e-učenje Srca uspostavio je i održava sveučilišni sustav za e-učenje Merlin. Merlin omogućuje ustanovama, nastavnicima i studentima pouzdanu platformu za e-učenje.
 
Centar za e-učenje Srca uspostavio je i održava sustav za e-učenje MoD (Moodle Community) namijenjen projektima e-učenja u zajednici. Na sustavu MoD udomljuju se kolegiji vezani uz projekte e-učenja u zajednici koji su nastali ili pokrenuti u okviru akademske zajednice.
 
Centar za e-učenje Srca uspostavio je sustav e-portfolio koji omogućava studentima, nastavnicima i ustanovama izradu e-portfolija. E-portfolio je sustav koji služi za evidentiranje i prezentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava.
 
Centar za analizu podataka i statistiku Srca pruža savjetodavne usluge (konzultacije) u području analize podataka i statistike, posebno primjene statističkih metoda u istraživanjima i visokoškolskoj nastavi.
 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment - prilagodljivo objektno-orijentirano dinamičko okruženje za učenje) je CARNetov sustav za online učenje namijenjen izradi elektroničkih obrazovnih sadržaja te održavanju nastave na daljinu.
 
Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla" je sustav koji omogućava izvođenje nastave i učenje pomoću računala upotrebom digitalnih obrazovnih sadržaja. Za pristup portalu potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.
 
e.T. – e.Tečajevi za primjenu u nastavi namijenjeni su prvenstveno učiteljima i nastavnicima informatike u osnovnim i srednjim školama, ali i učiteljima i nastavnicima ostalih predmeta kao i nastavno-znanstvenom osoblju visokoškolskih ustanova koji tradicionalan oblik nastave žele obogatiti novim oblicima učenja.
 
Edu.hr portal je središnje mjesto za pristup uslugama koje pruža CARNet, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prijavom na ovom portalu korisnici su prijavljeni na sve usluge koje imaju pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autorizacijom na različitim mjestima.
 
Online kviz znanja Školska Učilica na http://ucilica.carnet.hr pruža učenicima novi način usvajanja sadržaja obuhvaćenog nastavnim planom i programom osnovne škole.