English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog.

Jezici na kojima se izvodi nastava mogu se svrstati u dvije grupe na tzv. teritorijalne ili manjinske jezike i neteritorijalne, a prema Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, odnosno Odluci o ratifikaciji Zakona o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima i posebnim oblicima školovanja.

  1. MODEL A – nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina
  2. MODEL B – dvojezična nastava
  3. MODEL C – njegovanje jezika i kulture
  4. Oblik nastave u kojem se jezik nacionalne manjine uči kao jezik sredine
  5. Posebni oblici nastave: ljetna škola, zimska škola, dopisno-konzultativna nastava
  6. Posebni programi za uključivanje učenika romske populacije u odgojno-obrazovni sustav

Pripadnici nacionalne manjine sami predlažu i odabiru model i program u skladu s postojećim zakonima i svojim mogućnostima za realizaciju programa.

Svi modeli i oblici školovanja u redovitom su odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi Nacionalni program za Rome iz svog djelokruga.


Objavljuje se Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2016./2017. U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovim Javnim pozivom sufinancira provedbu posebnih oblika nastave u Republici Hrvatskoj i/ili u zemlji matičnog naroda.
 
Na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj godini 2015./2016. (KLASA: 016-01/16-01/00155, URBROJ: 533-26-16-0002, od 5. travnja 2016.) i Odluke o financijskoj potpori udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, u školskoj godini 2015./2016. (KLASA: 016-01/16-01/00155, URBROJ: 533-26-16-0003, od 6. lipnja 2016.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelit će u 2016. godini udrugama nacionalnih manjina financijsku potporu u ukupnome iznosu od 581.000,00 kuna za provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola).
 
Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), članka 63. st. 6. Statuta Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH, a u svezi s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj: 49/15.) i točkom XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (Narodne novine, broj: 52/15.), Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj objavljuje natječaj za upis učenika u I. razred za 2015./2016. školsku godinu.