English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 


Obrazovanje


U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 11. travnja 2017. godine održana je 20. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je na javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti. Javno savjetovanje dostupno je na portalu e-Savjetovanja.

 

Vlada Republike Hrvatske je na 238. sjednici 23. srpnja 2015. godine donijela Odluku o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018..

 


Međunarodna suradnja


Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2018./2019.
 


Informacijska infrastruktura


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ukazuje na važnost pojačane skrbi i odgovornost za stanje informacija, tj. podataka o elektroničkim identitetima u LDAP imeniku ustanove u okviru sustava AAI. Naime, taj LDAP imenik čini sastavnicu Autentikacijske i autorizacijska infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: AAI@EduHr).
 
Lokalne računalne mreže u svim studentskim domovima u RH osiguravaju studentima brzi i siguran pristup Internetu. Centar potpore za mrežne infrastrukture studentskih domova (StuDOM) u Srcu osigurava pouzdan i stabilan rad središnjih sustava StuDOM infrastrukture, kao i potporu IT timovima i službama studentskih centara pri održavanju i razvoju mrežnih infrastruktura studentskih domova.
 

Na usluge pristupa Internetu pravo ostvaruju pojedinačni korisnici (učenici, nastavnici, studenti, profesori, znanstvenici i zaposlenici u ustanovama članicama CARNeta) koji imaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije za korištenje usluge.

U skladu s trendovima CARNet je u suradnji s pružateljima internetskih usluga pojedinačnim korisnicima omogućio sljedeće usluge pristupa Internetu: Mobile / Vipme / Homebox CARNet, XCARNet/3DCARNet, MetroCARNet, DUO/TRIO.CARNet Plus, OKCARNet, O2CARNet, Tele2CARNet i Stick2CARNet.

 
Ključna karakteristika svake privatne mreže jest njezin spoj prema globalnoj mreži - Internetu. CARNet mreža je tu vezu ostvarila kroz pan-europsku istraživačku mrežu GEANT, trenutačnom brzinom veze od 10 Gbit/s. Mreža GEANT rezultat je inicijative Europske zajednice i udruge europskih akademskih mreža za uspostavom tehnološki najnaprednije računalne mreže koja povezuje sve europske akademske i istraživačke nacionalne mreže, te ostvaruje vezu i prema tzv. komercijalnom Internetu.
 
AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koja omogućava sigurnu i pouzdanu uporabu unificiranih elektroničkih identiteta. Središnje komponente sustava AAI@EduHr razvija i održava Srce, a cjelovitu autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu sustava znanosti i obrazovanja RH čine i LDAP imenici ustanova, koje su davatelji elektroničkih identiteta svojim zaposlenicima, studentima i učenicima.
 
Centar za e-učenje Srca uspostavio je i održava sveučilišni sustav za e-učenje Merlin. Merlin omogućuje ustanovama, nastavnicima i studentima pouzdanu platformu za e-učenje.
 
Informacijski sustav studentske prehrane, poznatiji po upravljanju studentskim iskaznicama X-icama, omogućuje koordinaciju između visokih učilišta, pružatelja usluge prehrane studentima (restoranima), studentskih centara, MZOS-a i samih studenata, a vezano uz ostvarivanje prava na subvencioniranu prehranu. Informacijski sustav razvija i održava Srce.
 
Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) je sustav namijenjen studentima, nastavnicima, i administrativnom osoblju na fakultetima kako bi olakšao i pojednostavio obavljanje administrativnih poslova vezanih uz proces studiranja i vođenje evidencije upisanih godina studija, ispita, nastavnih programa i slično. Za rad i razvoj sustava ISVU brine Centar potpore u Srcu.
 
Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla" je sustav koji omogućava izvođenje nastave i učenje pomoću računala upotrebom digitalnih obrazovnih sadržaja. Za pristup portalu potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.