English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 


Obrazovanje


Nagradu „Barbara Petchenik" pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association - ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom.
 
Ministar znanosti i obrazovanja donio je dana 23. prosinca 2016. godine Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020., čime su ispunjeni svi preduvjeti za korištenje sredstava iz fondova Europske unije za radoblje 2014. - 2020. u području strukovnog obrazovanja.
 


Međunarodna suradnja


Ministarstvo financijski podupire suradnju hrvatskih osnovnih i srednjih škola sa školama u inozemstvu
 


Informacijska infrastruktura


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ukazuje na važnost pojačane skrbi i odgovornost za stanje informacija, tj. podataka o elektroničkim identitetima u LDAP imeniku ustanove u okviru sustava AAI. Naime, taj LDAP imenik čini sastavnicu Autentikacijske i autorizacijska infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: AAI@EduHr).
 

Hosting usluga za srednje i osnovne škole CARNetova je usluga u sklopu koje se svim školama, njihovim zaposlenicima, nastavnicima i učenicima otvara besplatan elektronički identitet. Elektronički identitet sadržava e-mail adresu te korisničko ime i lozinku za pristup CARNetovim uslugama i servisima. Školama se na raspolaganje daje i CMS za škole, sustav za upravljanje sadržajem koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje internetskih stranica škola kroz web preglednik.

 
CMS za škole je sustav za upravljanje sadržajem (eng. Content Management System - CMS) webova škola, za jednostavno kreiranje i održavanje internetskih stranica.