English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru organizira 23. ožujka 2017. od 14.00 do 16.00 sati Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
 


Znanost


Dana 21. ožujka s početkom u 10.30 sati u multimedijalnoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja održat će se svečano uručivanje ugovora o dodjeli sredstava na temelju natječaja „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena".
 


Obrazovanje


Objavljen javni poziv za iskazivanje interesa za stručnjake koji će sudjelovati kao potpora radu sektorskih vijeća.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje e-Savjetovanje za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sklopilo je drugi Godišnji ugovor za najam korištenja Microsoftovih programskih proizvoda za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu prema Okvirnome sporazumu potpisanom 2014. godine za razdoblje 2014. - 2016. godine.
 


Međunarodna suradnja


Stipendiju za istraživanje u sklopu izrade doktorskoga rada moguće je koristiti u akademskoj godini 2017./2018. na Institutu Wirth za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada.
 
Stipendije su namijenjene učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave poučavanjem o holokaustu.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo znanosti, istraživanja i gospodarstva Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2018./2019.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.
 
Europska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community - Euratom) potpisala je 1957. godine sporazum o Euratomu, u sklopu kojeg se i danas provode istraživanja u području energije.
 
Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) predstavlja znanstveno-stručnu komponentu Europske komisije, čija uloga je osigurati znanstveno-stručnu potporu politikama Europske unije.
 


Informacijska infrastruktura


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ukazuje na važnost pojačane skrbi i odgovornost za stanje informacija, tj. podataka o elektroničkim identitetima u LDAP imeniku ustanove u okviru sustava AAI. Naime, taj LDAP imenik čini sastavnicu Autentikacijske i autorizacijska infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: AAI@EduHr).
 
Ključna karakteristika svake privatne mreže jest njezin spoj prema globalnoj mreži - Internetu. CARNet mreža je tu vezu ostvarila kroz pan-europsku istraživačku mrežu GEANT, trenutačnom brzinom veze od 10 Gbit/s. Mreža GEANT rezultat je inicijative Europske zajednice i udruge europskih akademskih mreža za uspostavom tehnološki najnaprednije računalne mreže koja povezuje sve europske akademske i istraživačke nacionalne mreže, te ostvaruje vezu i prema tzv. komercijalnom Internetu.
 
Na Hrvatskome znanstvenom portalu dostupne su objedinjene  informacije o hrvatskim znanstvenicima, njihovim radovima i znanstvenim projektima te informacije o hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima koji nude otvoren pristup radovima.
 
Prestanak rada Centra za online baze podataka - "Prema Sporazumu o suradnji između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, od 23. travnja 2015. uspostavljen je Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, koji od dana stupanja na snagu navedenog sporazuma o suradnji preuzima sve poslove Centra za online baze podataka, koji s tim danom prestaje s radom“