English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

Ustanove iz sustava

 

zakonodavstvo, strategija razvoja i financiranje

Hrvatski sabor

 • Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje  
 • Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
 • Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
 • Vlada RH i Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • Mjerodavni uredi lokalne samouprave
  • Nacionalno vijeće učenika
  • Nacionalna skupina za praćenje Bolonjskoga procesa 
  • Uredi državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu i njihovi upravni odjeli mjerodavni za odgoj i obrazovanje te sport   
  • Vijeće za Nacionalni inovacijski sustav

   

  praćenje, vrednovanje i razvoj sustava, provedba programa

  ustanove sustava

 •