English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Suradnja

Specifični program "Cooperation" - "Suradnja"obuhvaća sve vrste istraživačkih aktivnosti koje provode različita istraživačka tijela u sklopu trans-nacionalne suradnje i teži k ostvarenju ili jačanju vodeće uloge u ključnim znanstvenim i tehnološkim područjima.

U okviru FP7 za specifičan program "Suradnja" predviđeno je 32, 413 milijardi eura.  Sredstva su namijenjena poticanju suradnje između sveučilišta, industrije, istraživačkih centara i javnih tijela uprave diljem Europske unije i šire.

Specifičan program "Suradnja" podijeljen je u 10 različitih tema. Teme se provode neovisno, ali slijede ciljeve specifičnog programa "Suradnja". Cilj je provedba zajedničkih aktivnosti koje povezuju različita područja, uključujući i zajedničke natječaje.

Ideje

Cilj specifičnog programa "Ideas" -"Ideje" je povećanje dinamičnosti kreativnosti i izvrsnosti europskog istraživanja u graničnim područjima znanosti.

"Frontier Research" -istraživanja koja su na samoj granici novih spoznaja, odnosno interdisciplinarna istraživanja koja prelaze granice dosadašnjih znanja.

U okviru FP7 za specifični program "Ideje" predviđeno je 7,5 milijardi eura. Sredstva su namijenjena vrhunskim istraživačima i to prema sljedećoj podijeli:

 • Fizika i srodne znanosti 45%
 • Znanosti o životu 40%
 • Društveno-humanističke znanosti 15 %

Ljudi

Specifični program "People" - "Ljudi" namijenjen je istraživačima na svim stupnjevima karijere počevši od završenog studija koji omogućava upis na doktorski studij. Kroz ovaj specifični program ne financiraju se školarine za doktorske i postdoktorske studije u inozemstvu, kao niti dodiplomski studiji.

U okviru FP7 za specifični program "Ljudi" koji je u potpunosti posvećen razvoju ljudskih potencijala u istraživanju predviđeno je 4,7 milijardi eura.

Ovim programom Europu se želi učiniti atraktivnijim mjestom za rad najboljih istraživača, a ciljevi su:

 • kvalitativno i kvantitativno jačanje europskog ljudskog potencijala u istraživanju i tehnologiji
 • povećanje mobilnosti istraživača
 • cjeloživotno učenje za istraživače
 • poticanje europskih istraživača na ostanak u Europi, privlačenje najboljih istraživača iz cijelog svijeta u Europu

Kapaciteti

Specifičnim programom "Capacities" – "Kapaciteti" potiču se istraživački i inovacijski kapaciteti unutar Europe.

Za program Kapaciteti predviđen je proračun u iznosu od 4,097 milijardi eura.
 
Program se provodi kroz sedam širih područja:

 • Istraživačke infrastrukture
 • Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća
 • Regije znanja
 • Istraživački potencijal konvergentnih regija
 • Znanost i društvo
 • Potpora strukturiranom razvoju istraživačkih politika
 • Međunarodna suradnja

Zajednički istraživački centar

Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) predstavlja znanstveno-stručnu komponentu Europske komisije, čija uloga je osigurati znanstveno-stručnu potporu politikama Europske unije. Zajednički istraživački centar Europske komisije obuhvaća 7 znanstveno-istraživačkih instituta, koji slijede:

 • IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), Geel, Belgija
 • IE (Institute for Energy), Petten, Nizozemska
 • ITU (Institute for Transuranium Elements), Karlsruhe, Njemačka
 • IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), Ispra, Italija
 • IHCP (Institute for Health and Consumer Protection), Ispra, Italija
 • IES (Institute for Environment and Sustainability), Ispra, Italija
 • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), Sevilja, Španjolska 

Euratom

Europska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community - Euratom) je 1957. godine potpisala sporazum o Euratomu, u sklopu kojeg se i danas provode istraživanja u području energije.

Euratom je pravno odvojen od Europske zajednice te ima vlastiti Okvirni istraživački program, ali se usprkos tome provodi u okviru zajedničkih institucija Zajednice. Euratom djelomično regulira upravljanje nuklearnim resursima i istraživačkim aktivnostima. Odluka Vijeća Europske zajednice o Sedmom okvirnom Euratom programu za nuklearna istraživanja i aktivnosti usavršavanja predviđa 2, 751 milijardi eura u periodu od 2007. do 2011. godine.