English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje

.

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje najviše je stručno tijelo koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske.
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje:

  1. predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja,
  2. predlaže projekciju mreže javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj,
  3. daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja,
  4. daje ministru prethodno mišljenje na pravilnike o mjerilima i kriterijima za osnivanje i vrednovanje visokih učilišta i studijskih programa,
  5. imenuje recenzente i daje mišljenje o osnivanju novih visokih učilišta i studijskih programa,
  6. provodi vrednovanje visokih učilišta i studijskih programa te predlaže ministru izdavanje dopusnica,
  7. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.


Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za pet članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje