English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Glavni dokumenti o bolonjskom procesu

Deklaracije i priopćenja s konferencija ministara visokog školstva
Europske konvencije Deklaracije Udruženja europskih sveučilišta
Studentske deklaracije i priopćenja
Ostala priopćenja
Magna Charta Universitatum 

Aktualni dokumenti

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area Maastricht Communiqué on the Future Priorities of Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training (VET)
European Credit Transfer System - Key Features
Europski sustav prijenosa bodova
Dopunska isprava o studiju

Izvješća

Izvješća za ministre školstva zemalja potpisnica
Republika Hrvatska - izvješća o provedbi Bolonjskog procesa
Izvješća Udruženja europskih sveučilišta
Izvješća ESIB-a, Nacionalnih studentskih organizacija u Europi
Ostala izvješća