English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Bolonjski proces i Europski prostor visokog obrazovanja

Bolonjski proces je u mnogim aspektima bio revolucionaran po pitanju suradnje u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Četiri ministra obrazovanja, koja su 1998. godine sudjelovala na svečanosti povodom 800.-te obljetnice Sveučilišta u Parizu, zauzela su zajednički stav da je razdijeljenost europskog prostora visokog obrazovanja u Europi zastarjela i štetna. Odluka da se uključe u proces stvaranja Europskoga prostora visokog obrazovanja službeno je, sa strane 30 zemalja, donesena godinu dana kasnije u Bolonji.

Hrvatska je Bolonjskom procesu pristupila 2001. godine te je sve do danas njegov aktivan sudionik. Svi studijski programi usklađeni su 2005. godine sa zahtjevima Bolonjskoga procesa, a svi studenti koji u Republici Hrvatskoj završavaju bolonjske studije dobivaju ECTS bodove te imaju pravo na dopunsku ispravu o studijima. Hrvatska aktivno provodi implementaciju i ostalih aktivnosti vezanih uz Bolonjski proces, a sustav osiguranja kvalitete, koji je u Hrvatsku uveden 2009. godine, pružio je sveučilištima visoku razinu autonomije.

Glavni cilj Bolonjskoga procesa od njegova pokretanja 1999. godine, bio je stvaranje usporedivog, kompatibilnog i koherentnog sustava visokoga obrazovanja unutar Europskoga prostora visokog obrazovanja. Između 1999. i 2010. godine svi napori članova Bolonjskoga procesa bili su usmjereni na stvaranje Europskoga prostora visokog obrazovanja  koji je ostvaren nakon donošenja deklaracije na Ministarskoj konferenciji u Beču i Budimpešti, u ožujku 2010. godine, na desetu obljetnicu Bolonjskoga procesa.

Sve relevantne informacije vezane uz Bolonjski proces, politike obrazovanja unutar Europskoga prostora visokog obrazovanja, plan rada za razdoblje do 2012. godine, seminare i ostala relevantna događanja, dokumente i izvještaje, aktivnosti Europske komisije te press materijale možete naći na web stranici www.ehea.info! Infromacije o Bolonjskom procesu i Europskom prostoru visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj možete naći na ovim web stranicama.


Seminar o drugoj bolonjskoj razini kojega je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, a u okviru hrvatsko-irskog supredsjedanja Skupinom za praćenje Bolonjskog procesa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Bologna Follow-up Group), održao se u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 12. travnja 2013. godine.