English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Studentski standard

U sklopu sredstava za rad javnih visokih učilišta Republika Hrvatska u državnom proračunu osigurava i novčana sredstva za radni i životni standard studenata i to za: poslove utvrđivanja kriterija za financiranje smještaja, prehrane, životnog i kulturnog standarda studenata, poslove utvrđivanja kriterija za dodjelu državnih stipendija i potpora programima i projektima studenata.


Objava Odluke o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2016./2017. te Zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2016./2017.
 
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.
 
Odluke o pravu na prehranu razine 2, odnosno pravo na potporu za dva kompletna obroka dnevno.