English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Strukovne škole

Obrazovanje u strukovnim školama traje od jedne do pet godina, a trajanje ovisi o vrsti obrazovnog programa, odnosno strukovnog kurikuluma za određeno zanimanje ili strukovne kvalifikacije. Po završetku strukovne škole moguće se uključiti na tržište rada ili, uz određene uvjete, nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj razini ili na visokim učilištima.

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri, četiri ili pet godina stječu srednju stručnu spremu, a učenici koji su završili obrazovni program u trajanju do dvije godine stječu nižu razinu srednjeg obrazovanja.

Postojeći sustav strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, u školskoj godini 2015./2016., uključuje 114 341 učenika (oko 68%) u 304 škole, u 13 obrazovnih sektora, i to kako slijedi:

  • 7 programa obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja (203 učenika ili 0,2%);
  • 109 trogodišnjih programa obrazovanja za zanimanja u industriji (19 683 učenika ili 17%);
  • 46 trogodišnjih programa obrazovanja za zanimanja u obrtništvu (14 450 učenika ili 13%);
  • 122 četverogodišnja programa obrazovanja (74 189 učenika ili 65%);
  • 1 petogodišnji program obrazovanja - medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege (5 816 učenika ili 5%).


Popis škola u kojima se izvode strukovni programi obrazovanja:


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje za Nacrt Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi i Nacrt Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, a koje će biti otvoreno do 14. svibnja 2017. godine.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s CEDEFOP-om sudjeluje u provedbi istraživanja o pregledu područja naukovanja u Republici Hrvatskoj u okviru projekta „Thematic Country Review on Apprenticeship in Croatia”.

 
Ministar znanosti i obrazovanja donio je dana 23. prosinca 2016. godine Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020., čime su ispunjeni svi preduvjeti za korištenje sredstava iz fondova Europske unije za radoblje 2014. - 2020. u području strukovnog obrazovanja.
 
Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održao se od 5. do 9. prosinca 2016. godine na razini Europske unije s ciljem povećanja atraktivnosti strukovnog obrazovanja te promocije primjera dobre prakse i inovacija u sustavu strukovnog obrazovanja, a Republika Hrvatska zauzela treće mjesto na području Europske unije po broju organiziranih događanja u navedenom tjednu.
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 8. prosinca 2016. godine održan je Okrugli stol na temu Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogućnosti kojim se Ministarstvo znanosti i obrazovanja uključilo u Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, a u sklopu nove inicijative Europske komisije za promicanje strukovnog obrazovanja diljem Europe, s ciljem povećanja atraktivnosti istog te promicanja primjera dobre prakse i inovacija u sustavu strukovnog obrazovanja.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s CEDEFOP-om (European Centre for the Development of Vocational Training) sudjeluje u provedbi istraživanja o pregledu područja naukovanja u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta „Thematic Country Review on Apprenticeship” kojim CEDEFOP prati napredak zemalja članica Europske unije u izradi prioriteta za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koji su utvrđeni zaključcima iz Rige (2015.) za razdoblje 2015. - 2020.
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održat će se 8. prosinca 2016. godine Okrugli stol s temom „Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogućosti“, u sklopu prvoga Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
 
Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Pravilnik  o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i načini nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika.
 
Upute za provedbu članka 13.a. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti učenika i studenata za vrijeme praktične nastave, stručne prakse i stručnih putovanja
 
Cilj donošenja Pravilnika je uređivanje organizacije i izvedbe nastave u strukovnim školama
 
Dokumenti
Izdvajamo
Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020. Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice loklane samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave Struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti Struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe Hrvatski obrazovni sustav - Vodič kroz sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj Prijepis ocjena Imenovanje člana školskog odbora - naputak osnovnim i srednjim školama Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 32/10) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 50/11) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 145/11) Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 85/12) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 104/13) Adresar srednjoškolskih ustanova i osnovnih umjetničkih škola Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. - 2020.) Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama Odluka o uspostavi obrazovnih sektora u strukovnom obrazovanju Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za strukovno obrazovanje