English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Strukovne škole

Obrazovanje u strukovnim školama traje od jedne do pet godina, a trajanje ovisi o vrsti obrazovnog programa, odnosno strukovnog kurikuluma za određeno zanimanje ili strukovne kvalifikacije. Po završetku strukovne škole moguće se uključiti na tržište rada ili, uz određene uvjete, nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj razini ili na visokim učilištima.

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri, četiri ili pet godina stječu srednju stručnu spremu, a učenici koji su završili obrazovni program u trajanju do dvije godine stječu nižu razinu srednjeg obrazovanja.

Postojeći sustav strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, u školskoj godini 2015./2016., uključuje 114 341 učenika (oko 68%) u 304 škole, u 13 obrazovnih sektora, i to kako slijedi:

  • 7 programa obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja (203 učenika ili 0,2%);
  • 109 trogodišnjih programa obrazovanja za zanimanja u industriji (19 683 učenika ili 17%);
  • 46 trogodišnjih programa obrazovanja za zanimanja u obrtništvu (14 450 učenika ili 13%);
  • 122 četverogodišnja programa obrazovanja (74 189 učenika ili 65%);
  • 1 petogodišnji program obrazovanja - medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege (5 816 učenika ili 5%).


Popis škola u kojima se izvode strukovni programi obrazovanja:


Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Pravilnik  o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i načini nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika.
 
Upute za provedbu članka 13.a. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti učenika i studenata za vrijeme praktične nastave, stručne prakse i stručnih putovanja
 
Cilj donošenja Pravilnika je uređivanje organizacije i izvedbe nastave u strukovnim školama
 
Dokumenti
Izdvajamo