English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Strukovne škole

Strukovne škole su tehničke, industrijske i obrtničke. Trajanje obrazovanja u strukovnim školama ovisi o vrsti nastavnog plana i programa, a programi se dijele na:

  1. programi četverogodišnjeg trajanja obrazovanja (tehnički programi)
  2. programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja (obrtnički programi - JMO i industrijski programi)
  3. posebni ili programi obrazovanja za stjecanje srednje ili niže stručne spreme za učenike s teškoćama u razvoju
  4. programi do dvogodišnjeg trajanja obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja u strukovnim školama završava izradom i obranom završnog rada.

Učenici u strukovnim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Strukovni programi obrazovanja koji traju najmanje tri godine pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i u obrtništvu, a učenici stječu svoje zanimanje na određenoj obrazovnoj razini.
 
Novosti

Doneseni su Strategija razvoja strukovnog obrazovanja i Zakon o strukovnom obrazovanju s ciljem prilagodljivosti strukovnog obrazovanja potrebama polaznika i tržišta rada kroz moderniziranje sadržaja, metoda strukovnog obrazovanja i osiguranja mogućnosti nastavka obrazovanja.


Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Pravilnik  o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i načini nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika.
 
Upute za provedbu članka 13.a. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti učenika i studenata za vrijeme praktične nastave, stručne prakse i stručnih putovanja
 
Cilj donošenja Pravilnika je uređivanje organizacije i izvedbe nastave u strukovnim školama