English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Uprava za srednje obrazovanje u svome djelokrugu rada i nadležnosti ima i djelatnost obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj koja je regulirana Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.). Osim što određuje djelatnost i zadaće Vijeća za obrazovanje odraslih i Agencije za obrazovanje odraslih, Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine 17/07) opisuje oblike obrazovanja odraslih i definira tko, i pod kojim uvjetima, može izvoditi programe obrazovanja odraslih. Zakon uvodi i četiri nova načela: vertikalnu prohodnost, obrazovni dopust, financiranje obrazovanja odraslih i načelo partnerstva

Suvremena strategija obrazovanja temelji se na načelu cjeloživotnog učenja, u sklopu kojeg obrazovanje odraslih postaje ključni pojam
Prema Zakonu, obrazovanje odraslih može se provoditi kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno učenje.

 


Pravilnik će stupiti na snagu danom objave u Narodnim novinama.