English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Srednjoškolskim obrazovanjem svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednjoškolske ustanove i druge javne ustanove, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017).

Srednjoškolske ustanove su: srednje škole i učenički domovi.

Programi srednjeg obrazovanja su:

 • programi za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja;
 • programi za stjecanje srednjeg obrazovanja;
 • programi osposobljavanja i usavršavanja.

Srednje škole, ovisno o vrsti obrazovnog programa, jesu:

 • gimnazije;
 • strukovne škole;
 • umjetničke škole.

Gimnazije će vas pripremiti za nastavak obrazovanja, strukovne škole osposobiti za uključivanje na tržište rada ili vam pružiti mogućnost nastavka obrazovanja, a umjetničke škole omogućiti stjecanje znanja, razvoj vještina, sposobnosti i kreativnosti u različitim umjetničkim područjima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga srednjeg obrazovanja, u Ministarstvu je ustrojen Sektor za srednjoškolsko obrazovanje koji:

 • prati stanje u srednjem obrazovanju, ustanovama za obrazovanje odraslih, učeničkim domovima i drugim ustanovama koje su dobile odobrenje za redovno srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • predlaže nacrte zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u području srednjeg obrazovanja te brine o njihovu provođenju;
 • planira i usklađuje plan upisa učenika prema iskazanim potrebama gospodarstva i društva u srednje škole;
 • utvrđuje kriterije i izrađuje metodologije za izradu mreže srednjih škola i učeničkih domova;
 • utvrđuje uvjete rada u postupku davanja odobrenja za početak rada srednjih škola, ustanova za obrazovanje odraslih i izvođenja programa obrazovanja;
 • donosi i provodi odgojno-obrazovne standarde za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • rješava zahtjeve škola i drugih ustanova i građana;
 • priprema i daje mišljenja o upitima i podnescima te rješava u neupravnom postupku;
 • prati i koordinira poslove vezane uz pripremu i provedbu nacionalnih ispita i državne mature kao dijela sustava osiguranja kvalitete obrazovanja;
 • provodi sve poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata fondova EU u svrhu razvoja sustava srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih;
 • obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

U Sektoru su ustrojeni:

 • Služba za srednje škole i učeničke domove
 1. Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove;
 2. Odjel za strukovno obrazovanje;
 3. Odjel za cjeloživotno učenje.
 • Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
 1. Odjel za osiguranje kvalitete;
 2. Odjel za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja.Adresar srednjoškolskih ustanova


Slijedom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj: U-II-2178/2015. od 8. studenoga 2016. godine, ukida se članak 22. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj: 49/2015.). Navedena odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2017. godine.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavljuje prvi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji će se na razini Europske unije održati od 5. do 9. prosinca 2016. godine te vas pozivamo da se uključite.
 
Otvoren je natječaj za srednje škole za sudjelovanje na konferenciji u organizaciji Europskog ekonomskog i socijalnog odbora (EESO) pod nazivom "Your Europe, Your Say!". Natječaj je namijenjen učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola.
 
Natjecanje se organizira u svrhu promicanja učenja jezika i prevođenja, kao pomoć učiteljima i učenicima te u svrhu promicanja zajedničkih aktivnosti sa školama u inozemstvu. Broj škola koje će biti odabrane iz svake države članice bit će jednak broju zastupničkih mjesta koje država članica ima u Europskom parlamentu.
 

Završio je ljetni upisni rok za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. u kojem se ukupno za upise prijavilo 42.339 učenika, a pravo upisa ostvarilo je 39.892 kandidata. Više od 94% kandidata ostvario je pravo upisa na svoj 1. ili 2. prijavljeni prioritet.

 
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
 
Dokumenti
Izdvajamo
Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020. Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice loklane samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave Struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti Struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe Hrvatski obrazovni sustav - Vodič kroz sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj Prijepis ocjena Imenovanje člana školskog odbora - naputak osnovnim i srednjim školama Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 32/10) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 50/11) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 145/11) Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 85/12) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 104/13) Adresar srednjoškolskih ustanova i osnovnih umjetničkih škola Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. - 2020.) Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika