English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Srednjoškolskim obrazovanjem svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednjoškolske ustanove i druge javne osobe, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013 i 152/2014).

Srednjoškolske ustanove su: srednje škole i učenički domovi.

Programi srednjeg obrazovanja su:

 • programi za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja;
 • programi za stjecanje srednjeg obrazovanja;
 • programi osposobljavanja i usavršavanja.

Srednje škole, ovisno o vrsti obrazovnog programa, jesu:

 • gimnazije;
 • strukovne škole;
 • umjetničke škole.

Gimnazije će vas pripremiti za nastavak obrazovanja, strukovne škole osposobiti za uključivanje na tržište rada ili vam pružiti mogućnost nastavka obrazovanja, a umjetničke škole omogućiti stjecanje znanja, razvoj vještina, sposobnosti i kreativnosti u različitim umjetničkim područjima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga srednjeg obrazovanja, u Ministarstvu je ustrojen Sektor za srednjoškolsko obrazovanje koji:

 • prati stanje u srednjem obrazovanju, ustanovama za obrazovanje odraslih, učeničkim domovima i drugim ustanovama koje su dobile odobrenje za redovno srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • predlaže nacrte zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u području srednjeg obrazovanja te brine o njihovu provođenju;
 • planira i usklađuje plan upisa učenika prema iskazanim potrebama gospodarstva i društva u srednje škole;
 • utvrđuje kriterije i izrađuje metodologije za izradu mreže srednjih škola i učeničkih domova;
 • utvrđuje uvjete rada u postupku davanja odobrenja za početak rada srednjih škola, ustanova za obrazovanje odraslih i izvođenja programa obrazovanja;
 • donosi i provodi odgojno-obrazovne standarde za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • rješava zahtjeve škola i drugih ustanova i građana;
 • priprema i daje mišljenja o upitima i podnescima te rješava u neupravnom postupku;
 • prati i koordinira poslove vezane uz pripremu i provedbu nacionalnih ispita i državne mature kao dijela sustava osiguranja kvalitete obrazovanja;
 • provodi sve poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata fondova EU u svrhu razvoja sustava srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih;
 • obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

U Sektoru su ustrojeni:

 • Služba za srednje škole i učeničke domove
 1. Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove;
 2. Odjel za strukovno obrazovanje;
 3. Odjel za cjeloživotno učenje.
 • Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
 1. Odjel za osiguranje kvalitete;
 2. Odjel za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja.Adresar srednjoškolskih ustanova


Otvoren je natječaj za srednje škole za sudjelovanje na konferenciji u organizaciji Europskog ekonomskog i socijalnog odbora (EESO) pod nazivom "Your Europe, Your Say!". Natječaj je namijenjen učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavljuje prvi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji će se na razini Europske unije održati od 5. do 9. prosinca 2016. godine te vas pozivamo da se uključite.
 
Natjecanje se organizira u svrhu promicanja učenja jezika i prevođenja, kao pomoć učiteljima i učenicima te u svrhu promicanja zajedničkih aktivnosti sa školama u inozemstvu. Broj škola koje će biti odabrane iz svake države članice bit će jednak broju zastupničkih mjesta koje država članica ima u Europskom parlamentu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 

Završio je ljetni upisni rok za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. u kojem se ukupno za upise prijavilo 42.339 učenika, a pravo upisa ostvarilo je 39.892 kandidata. Više od 94% kandidata ostvario je pravo upisa na svoj 1. ili 2. prijavljeni prioritet.

 
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 
Dokumenti
Izdvajamo
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice loklane samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave Struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti Struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe Hrvatski obrazovni sustav - Vodič kroz sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj Prijepis ocjena Imenovanje člana školskog odbora - naputak osnovnim i srednjim školama Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 32/10) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 50/11) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 145/11) Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 85/12) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN, br. 104/13) Adresar srednjoškolskih ustanova i osnovnih umjetničkih škola Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. - 2020.)