English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Programi predškolskog odgoja i naobrazbe

PROGRAMI RANOG UČENJA STRANIH JEZIKA U DJEČJEM VRTIĆU

U 394 dječja vrtića verificirana su 394 programa ranoga učenja stranoga jezika s djecom predškolske dobi (engleski, njemački, francuski i talijanski te jedan program španjolskog jezika), a više od 65% djece u dobi od 4. do 6. godine života uči jedan strani jezik u sklopu redovitoga programa u dječjem vrtiću ili kao kraći program izvan redovitog programa.

Prema podacima kojima raspolažemo u redovite programe ranog učenja stranih jezika uključeno je 73.259 djece u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu ili 64,80%.

  • Engleski jezik uči 59.356 djece ili 81,02%
  • Njemački jezik uči 12.256 djece ili 16,73%
  • Talijanski jezik uči 1.531 dijete ili 2,10%
  • Francuski jezik uči 67 djece ili 0,09%
  • Španjolski jezik uči 46 djece ili 0,06%

U desetosatne dnevne programe ranog učenja engleskog, njemačkog, talijanskog i francuskog jezika u dječjim vrtićima diljem Republike Hrvatske uključeno je 8.259 djece predškolske dobi ili 11,27%.

U petosatne dnevne programe uključeno je 12.250 djece ili 16,72%, a u kraće programe do tri sata dnevno uključeno je 52.750 djece ili 72,00%.

Ovo ministarstvo imenovalo je Dječji vrtić BUKOVAC i Dječji vrtić SIGET u Zagrebu stručno - razvojnim centrom za usavršavanje odgojitelja i učitelja za provedbu programa engleskog jezika u dječjem vrtiću.

Dječji vrtić TATJANE MARINIĆ u Zagrebu imenovan je centrom izvrsnosti za provedbu programa njemačkog jezika, Dječji vrtić MAKSIMIR u Zagrebu je imenovan za talijanski jezik, a centrom izvrsnosti za francuski jezik imenovan je Dječji vrtić TRAVNO u Zagrebu.

SPORTSKI PROGRAMI

Iako svaki dječji vrtić ima obvezu provoditi svakodnevne sportske aktivnosti (jutarnju tjelovježbu i tjelesne aktivnosti - satovi tjelesnog odgoja) s djecom predškolske dobi, u zadnje dvije godine u dječjim vrtićima te ustrojbenim jedinicama pri sportskim klubovima i udrugama odobreno je 336 novih kraćih sportskih programa ritmike, plesa, folklora, maloga nogometa, taekwondoa, tenisa, skijanja, klizanja, plivanja i sl. Ukupna uključenost djece u posebne sportske programe je oko 56%.

Dječji vrtić VJEVERICA u Zagrebu imenovan je stručno-razvojnim centrom, odnosno centrom izvrsnosti jer je svojim kvalitetnim radom na razvijanju modela posebnosti integriranog sportskog programa u redovite programe dječjeg vrtića postigao visoke rezultate u promicanju sporta, te je postao središte u kojem se stručno usavršavaju svi odgojitelji i učitelji kineziologije koji provode sportske programe s djecom predškolske dobi u vrtićima diljem Republike Hrvatske.

U suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, a u sklopu projekta ''Olimpijski festival dječjih vrtića'', u dječjim se vrtićima redovito, svake godine održavaju sportska natjecanja djece predškolske dobi na županijskoj i državnoj razini.

PROGRAMI ZA BOLESNU DJECU

Za djecu predškolske dobi koja imaju zdravstvenih problema (alergije, dijabetes, celijakije i sl), u partnerstvu dječjih vrtića i bolnica ustrojena su 4 programa za bolesnu djecu u Zagrebu (Dječji vrtić BUKOVAC i Klinička bolnica REBRO i Dječji vrtić IZVOR i Klinika za djecu, Klaićeva u Zagrebu te Dječji vrtić SISAK STARI i Dječji vrtić SISAK NOVI i Bolnica dr. Ive Pedišića SISAK) u Sisku.

PROGRAMI VJERSKOG ODGOJA

U Republici Hrvatskoj u 2008. godini djeluje 50 dječjih vrtića kojima su osnivači vjerske zajednice s 3.375 djece (48 je katoličkih dječjih vrtića smještenih u 55 objekata - osnivači su katoličke vjerske zajednice, družbe sestara, župe; 1 židovski dječji vrtić (osnivač Židovska općina u Zagrebu) i 1 evangelički dječji vrtić (osnivač Evangelička crkvena općina Zagreb).

Katolički vjerski odgoj se provodi i u 245 dječjih vrtića čiji su osnivači gradovi i općine za onu djecu predškolske dobi za koju su roditelji dali suglasnost za njihovo uključivanje u programe vjerskog odgoja. U programima katoličkog vjerskog odgoja u dječjim vrtićima uključeno je ukupno 12.000 djece predškolske dobi.

Ostale vjerske zajednice u RH nisu tražile ni verificirale programe vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi.

SIGURNOSNO-ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAMI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Od 11. svibnja 2007. godine svi dječji vrtići i druge pravne osobe koje provode programe predškolskog odgoja bili su dužni u svoje godišnje planove i programe unijeti mjere sigurnosno-zaštitnih i preventivnih aktivnosti te izraditi protokole postupanja u svim mogućim kriznim situacijama radi sigurnosti djece u skladu s nacionalnim programima.

Cilj sigurnosno-zaštitnih i preventivnih programa u dječjim vrtićima je osigurati maksimalnu sigurnost djece i odraslih osoba u njegovu unutarnjem i vanjskom prostoru, izraditi protokole djelovanja u mogućim rizičnim situacijama i podijeliti odgovornosti svih zaposlenika u otklanjanju možebitnih opasnosti.

Do danas su verificirana 64 sigurnosno-zaštitna preventivna programa u dječjim vrtićima s posebno razrađenim protokolima postupanja.

Verificirano je i 12 programa suzbijanja korupcije u skladu s Nacionalnim programom suzbijanja korupcije.

VIŠEDNEVNI PROGRAMI RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Posebnu vrijednost imaju petodnevni programi boravka djece u prirodi koje su verificirala 54 zagrebačka dječja vrtića u suradnji i partnerstvu s Gradom mladih – Granešina. Svakog tjedna po pet dana oko 120 djece zagrebačkih vrtića boravi na svježem zraku u različitim aktivnostima u prekrasnom krajoliku smještenom na prostranoj površini nekadašnjeg Grada mladih u Granešini.

Također u sustavu predškolskog odgoja verificiraju se i provode programi ljetovanja i zimovanja u partnerstvu dječjih vrtića i turističkih agencija u primjerenim objektima i prostorima idealnim za djecu predškolske dobi. Tako je samo u 2008. godini suglasnosti na programe ljetovanja i zimovanja dobilo 46 dječjih vrtića.