English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

 

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

    • Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
    • osnovnog obrazovanja
    • srednjeg obrazovanja
    • visokog obrazovanja 
 

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog društva. Stoga je jedan od glavnih zadataka Ministarstva znanosti i obrazovanja briga o stvaranju intelektualne jezgre koja provodi tu važnu zadaću uz pomoć sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.


Ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Pavo Barišić, uputio je čestiku učenicama 2. razreda Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, Luciji Marković i Evi Perčić te njihovoj mentorici Željki Kadić povodom osvojene zlatne medalje na međunarodnom natjecanju, International Conference of Young Scientists (ICYS).
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje novo savjetovanje za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
 
Poziv za prijavu na natjecanje „Najljepši školski vrtovi 2017."
 
Slijedom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj: U-II-2178/2015. od 8. studenoga 2016. godine, ukida se članak 22. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj: 49/2015.). Navedena odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2017. godine.
 
Rok: 17. ožujka 2017.

Natječaj „The Diana Award"

Nagrada „The Diana Award“ dodjeljuje se u čast Diane, princeze od Walesa i njezina uvjerenja da mladi mogu mijenjati svijet. Za nagradu se mogu prijaviti mlade osobe u dobi od 9 do 18 godina, koji su aktivni u prikupljanju sredstava i volontiranju te koji, poput princeze Diane, nesebično unose pozitivne promjene u živote drugih i time na svoj način pridonose boljitku svijeta.
 
Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisala je Natječaj za dodjelu najmanje 400 studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. Stipendije se dodjeljuju u 6 kategorija, u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 21. studenoga 2016. godine.
 
Nagradu „Barbara Petchenik" pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association - ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom.
 
Završili su jesenski i naknadni upisni rok u I. razred srednje škole. U jesenskom upisnom roku se za upise ukupno prijavilo 804 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je 781 kandidata odnosno 97,13%.
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017.
 
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Agencijom za odgoj i obrazovanje, poziva sve srednje škole na sudjelovanje u nagradnom natječaju „Cijepljenjem protiv raka - Cijepljenjem protiv HPV-a“.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješćuje javnost da je u Narodnim novinama br.: 31/2016 objavljena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.
 

U želji da sustavno i trajno potiče učenje i poučavanje za financijsku pismenost, kako bi što više građana, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje, Republika Hrvatska i ove godine obilježava Svjetski i Europski tjedan novca.

 
U četvrtak, 12. studenoga 2015. godine, u Kući Europe održano je predstavljanje ovogodišnje publikacije Europske komisije Pregled obrazovanja i osposobljavanja.
 
Objavljen Pravilnik o izmjenama kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
 
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odredbe Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/2015) u odnosu na Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 23/1991).
 
Na temelju Javnoga poziva za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u području rada s darovitim učenicima u školskoj godini 2015./2016. (Klasa: 602-01/15-01/00441; Urbroj: 533-26-15-0001) od 12. ožujka 2015. godine i Odluke o financiranju projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u području rada s darovitim učenicima u školskoj godini 2015./2016. (Klasa: 602-01/15-01/00441; Urbroj: 533-26-15-0004) od 20. svibnja 2015. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelit će u 2015. godini financijsku potporu za 30 osnovnih i 30 srednjih škola u ukupnome iznosu od 894.950,00 kuna.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Poziv za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2015./2016.
 
Protokolom su definirane obveze u postupanju sa zlostavljanim ili zanemarivanim djetetom za nadležna tijela iz sustava policije, centara za socijalnu skrb, pravosudnih tijela, zdravstva i odgojno-obrazovnih ustanova.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve osnovne i srednje škole koje u 2015. godini obilježavaju značajne obljetnice da je donesena Odluka o sufinanciranju značajnih obljetnica osnovnih i srednjih škola u 2015. godini.

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješćuje zainteresiranu javnost da je u Hrvatskom saboru izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te je objavljen u Narodnim novinama br. 152/2014.
 
Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta sklopilo je Okvirni sporazum za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine i na osnovu njega Godišnji ugovor o nabavi najma korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole za 2014. godinu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima te zavaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje priručnike za provedbu Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta lektoriralo je Nastavni plan i program za osnovnu školu  u skladu s Preporukom za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 
Centru za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka dodijeljen je harmonizirani europski kratki broj 116000 za otvaranje „Pozivnog centra za nestalu djecu“. Pozivom na besplatni broj 116000 može se  prijaviti nestanak djece i potražiti stručna pomoć i podrška. Telefonska linija za nestalu djecu biti će dostupna 24 sata na dan, a na pozive će odgovarati educirani djelatnici Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utvrđuje Normative prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koji se primjenjuju na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina, a koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni (poludnevno, produljeno ili cjelodnevno) ili u dvije smjene, prema broju razrednih odjela i učenika
 
Donosimo Sažetak obrazloženja o provedenom postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Vlada Republike Hrvatske na svojoj 64. sjednici, održanoj 29. studenoga 2012. godine, Zaključkom je donijela Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odluku o obračunu troškova rada ispitnog povjerenstva za dio/dijelove stručnoga ispita koje pripravnik ponavlja.
 
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 10. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela  Odluku o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11)