English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

 

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

    • predškolskog odgoja
    • osnovnog obrazovanja
    • srednjeg obrazovanja
    • visoke naobrazbe
 

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Kvalitetna visoka naobrazba preduvjet je uspješnog društva. Stoga je jedan od glavnih zadataka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta briga o stvaranju intelektualne jezgre koja provodi tu važnu zadaću uz pomoć hrvatskih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.


Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska radiotelevizija pozivaju sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež da se prijave na natjecanje „Najljepši školski vrtovi u Hrvatskoj 2016.".
 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Agencijom za odgoj i obrazovanje, poziva sve srednje škole na sudjelovanje u nagradnom natječaju „Cijepljenjem protiv raka - Cijepljenjem protiv HPV-a“.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješćuje javnost da je u Narodnim novinama br.: 31/2016 objavljena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.
 

U želji da sustavno i trajno potiče učenje i poučavanje za financijsku pismenost, kako bi što više građana, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje, Republika Hrvatska i ove godine obilježava Svjetski i Europski tjedan novca.

 
U četvrtak, 12. studenoga 2015. godine, u Kući Europe održano je predstavljanje ovogodišnje publikacije Europske komisije Pregled obrazovanja i osposobljavanja.
 
EcoMEDIAeurope konferencija "Education and ICT - where do teachers go?", u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Prirodoslovne škole Vladimir Prelog iz Zagreba okupila je više od 100 sudionika iz 7 europskih zemalja promovirajući primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u prirodnim znanostima koje doprinose poboljšanju obrazovnog sustava i tržišta rada.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Prirodoslovna škola Vladimir Prelog iz Zagreba vas pozivaju da sudjelujete na 10. ecoMEDIAeurope konferenciji pod nazivom "Education and ICT - where do teachers go?" koja će se održati od 9. do 13. studenog 2015. godine u Zagrebu.
 
Objavljen Pravilnik o izmjenama kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
 
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
 

Nakon provedene javne rasprave, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Vedran Mornar, donio je Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku - e-Matici.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo je javnu raspravu o Prijedlogu Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/2014). Cilj i svrha javne rasprave bila je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odredbe Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/2015) u odnosu na Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 23/1991).
 
Na temelju Javnoga poziva za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u području rada s darovitim učenicima u školskoj godini 2015./2016. (Klasa: 602-01/15-01/00441; Urbroj: 533-26-15-0001) od 12. ožujka 2015. godine i Odluke o financiranju projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u području rada s darovitim učenicima u školskoj godini 2015./2016. (Klasa: 602-01/15-01/00441; Urbroj: 533-26-15-0004) od 20. svibnja 2015. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelit će u 2015. godini financijsku potporu za 30 osnovnih i 30 srednjih škola u ukupnome iznosu od 894.950,00 kuna.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Poziv za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2015./2016.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo kulture sklopili su, u listopadu 2014. godine, Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015.- 2020. godine, nacionalnog dopunskog programa podrške u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci - književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

 
Protokolom su definirane obveze u postupanju sa zlostavljanim ili zanemarivanim djetetom za nadležna tijela iz sustava policije, centara za socijalnu skrb, pravosudnih tijela, zdravstva i odgojno-obrazovnih ustanova.
 

Microsoft Hrvatska d.o.o. planira provesti kampanju ''Techmen - promocija Office365 kroz interaktivne radionice i predavanja o tehnologiji'' čiji je naglasak približavanje te upoznavanje učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj s uslugom Microsoft Office365.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve osnovne i srednje škole koje u 2015. godini obilježavaju značajne obljetnice da je donesena Odluka o sufinanciranju značajnih obljetnica osnovnih i srednjih škola u 2015. godini.

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Javna će rasprava biti otvorena do 14. ožujka 2015. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješćuje zainteresiranu javnost da je u Hrvatskom saboru izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te je objavljen u Narodnim novinama br. 152/2014.
 
Zemlje članice Međunarodnog kartografskog društva prikupit će dječje likovne radove koje su na temu ''Moje mjesto u današnjem svijetu'' nacrtala djeca mlađa od 16 godina. Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske bit će izloženo na Međunarodnoj izložbi dječjih radova u sklopu 27. međunarodne kartografske konferencije koja se održava u Rio de Janeiru od 23. do 28. kolovoza 2015.
 
Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta sklopilo je Okvirni sporazum za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine i na osnovu njega Godišnji ugovor o nabavi najma korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole za 2014. godinu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole.
 
Prema pokazateljima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravlje cjelokupne populacije. Svijet već sada osjeća štetne učinke koji će se vjerojatno i povećati zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice.S obzirom na to da se i u Hrvastkoj očekuju toplinski valovi, očekuju se i zdravstveni problemi, te je stoga potrebno pravovremeno primijeniti preventivne mjere.
 
U okviru projekta ICT Curricula - Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikuluma u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u IV komponenti IPA programa, ponovno je otvoren poziv na podnošenje ponuda za nabavu 40 stručnjaka za razvoj međupredmetnog kurikuluma.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih te zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i obrazloženja eventualno neprihvaćenih primjedbi i prijedloga na određene odredbe Nacrta Pravilnika bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva po završetku procesa savjetovanja.
 
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2014./2015. te zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima.
 
Bursa Sinav College iz Turske objavio je Natječaj likovnih radova u školskoj godini 2013./2014.. Cilj Natječaja je potaknuti dječju maštu kako bi djeca vizualno izrazili svoje snove.
 
Nevladina organizacija Peace and Cooperation iz Madrida, Španjolska, svake godine objavljuje natječaj namijenjen djeci i mladima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Tema ovogodišnjeg natječaja je Obitelj: Prava i budućnost.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo kulture sklopili su, u rujnu 2013. godine, Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2014. godinu, nacionalnog dopunskog programa podrške u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.
 
Otvara se javna rasprava o Nacrtu  Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi. Ovim se Pravilnikom propisuje djelokrug rada tajnika te administrativno-tehnički i pomoćni poslovi koji se obavljaju u osnovoj školi, popis poslova, broj izvršitelja i količina radnog vremena na tim poslovima. Javna rasprava je otvorena do 9. ožujka 2014.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u šk. god. 2014./2015. koja će trajati od 21. veljače do 7. ožujka 2014. g.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odluku o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjrenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama u 2014. godini.
 
Prvo međunarodno natjecanje mladih prirodoslovaca održano je u proljeće 2013., a sljedeće će se održati od 26. travnja do 4. svibnja 2014. godine
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima te zavaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje priručnike za provedbu Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta lektoriralo je Nastavni plan i program za osnovnu školu  u skladu s Preporukom za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu - savjetovanje pisanim putem - o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s konačnim prijedlogom Zakona koja je trajala od 17. do 24. lipnja 2013. godine
 
Centru za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka dodijeljen je harmonizirani europski kratki broj 116000 za otvaranje „Pozivnog centra za nestalu djecu“. Pozivom na besplatni broj 116000 može se  prijaviti nestanak djece i potražiti stručna pomoć i podrška. Telefonska linija za nestalu djecu biti će dostupna 24 sata na dan, a na pozive će odgovarati educirani djelatnici Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utvrđuje Normative prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koji se primjenjuju na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina, a koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni (poludnevno, produljeno ili cjelodnevno) ili u dvije smjene, prema broju razrednih odjela i učenika
 

Konferencija "Nasilje u školi" održana je u Zagrebu 18. ožujka 2013. godine u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem podizanja svijesti i osvješćivanja javnosti o vršnjačkom nasilju i drugim oblicima nasilja u školskim ustanovama.

 
Donosimo Sažetak obrazloženja o provedenom postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Vlada Republike Hrvatske na svojoj 64. sjednici, održanoj 29. studenoga 2012. godine, Zaključkom je donijela Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odluku o obračunu troškova rada ispitnog povjerenstva za dio/dijelove stručnoga ispita koje pripravnik ponavlja.
 
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 10. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela  Odluku o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11)