English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

 

Važnost znanosti i tehnologije nezaobilazna je u razvoju suvremene države, njezinu napretku i blagostanju. Znanost i tehnologija u izravnoj su ili neizravnoj funkciji napretka većine ljudskih stremljenja: intelektualnih, gospodarstvenih, kulturnih, ekoloških i dr. Glavna je svrha znanosti stvoriti znanstveni i tehnologijski sustav koji će biti jedan od ključnih čimbenika društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske.

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je uputu kojom se proračunska sredstva za usavršavanje znanstvenih novaka preusmjeravaju sveučilištima u obliku razvojnih koeficijenata. Uputa sadrži i naputak kojim se tumači postupak traženja suglasnosti za raspisivanje natječaja i zapošljavanja na radnim mjestima asistenata, poslijedoktoranada i docenata u sustavu razvojnih koeficijenata.
 
Obavijest o izradi novog programa državne potpore za istraživačko-razvojne projekte za razdoblje 2015. - 2020.
 
U petak, 10. travnja 2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je informativna radionica "Mogućnosti korištenja sredstava dostupnih iz strukturnih fondova i programa Europske unije za financiranje projekata istraživanja, razvoja i inovacija". Radionicu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije organizira informativnu radionicu o mogućnostima financiranja projekata istraživanja, razvoja i inovacija iz Europskih strukturnih fondova te programa Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvitak (OECD) organizira javno predstavljanje OECD-ova izvještaja ''Pregled inovacijske politike u Republici Hrvatskoj''. Predstavljanje će se održati 23. siječnja 2015. godine u Konferencijskoj dvorani Ministarstva s početkom u 11 sati.
 
Odgovori na često postavljena pitanja u okviru Poziva "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada", 2. dio - 17. listopada 2014.
 
Obavještavamo Vas da je 9. listopada 2014. godine izmijenjena natječajna dokumentacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada.
 
Obavještavamo vas da je 10. listopada 2014. raspisan natječaj za nacionalni program stipendiranja "Za žene u znanosti" kojim se dodjeljuju četiri stipendije u iznosu od 5.000,00 € (u kunskoj protuvrijednosti).
 
Odgovori na često postavljena pitanja u okviru Poziva "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada", 1. dio  - 1. listopada 2014.
 
Natječaj  je usmjeren prema povećanju broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uskoro objavljuje otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja  Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koordinira dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte, na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - OURH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, i 139/2013).
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na spomenuti Nacrt Plana razvoja znanstvenoistraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj mogla su se slati na adresu: javnarasprava_pzii@mzos.hr u razdoblju od 19. prosinca 2013. do 21. siječnja 2014. Nakon završenog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Ministarstvo je razmotrilo pristigle priloge te je sukladno usvojenim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima, Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Agencija), od 10:00 do 16:00 sati, kao dio turneje u 22 europske metropole, tamo će predstaviti mogućnosti razvoja karijere i usavršavanja za studente i mlade istraživače.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Njegova je svrha identificirati istraživački potencijal Republike Hrvatske s ciljem usmjeravanja daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura. Ujedno, Plan bi trebao osigurati i podršku implementaciji mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalne strategije inovacija te Strategije pametne specijalizacije.

 
13. veljače 2014.

Manchesterski proglas

Na 24. svjetskom kongresu povijesti znanosti, tehnologije i medicine, koji je održan u Manchesteru, članovi Odjela za povijest znanosti i tehnologije u Međunarodnoj udruzi za povijest i filozofiju znanosti i tehnologiju objavili su dokument Manchesterski proglas.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o državnoj potpori za projekte znanstvenih i razvojnih istraživanja. Javna rasprava otvorena je od 13. do 27. veljače 2014. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javni poziv za recenzente za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja. Rok za prijavu je 5. veljače 2014. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje natječaj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2014. godinu. Znanstveni i stručni radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku iz područja ekonomike javnog sektora, te primijenjeni i teoretski istraživački radovi usmjereni na širi skup ekonomskih tema, predaju se najkasnije do 1. lipnja 2014. godine. Uz radove je potrebno predati i obrazac za prijavu na natječaj.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika i šesnaest članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj Poziv u svrhu ocjenjivanja prijedloga pristiglih na otvoreni Poziv na dostavu prijedloga ''Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije''  koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).
 
Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisuje natječaj za dodjelu nagrada Akademije.
 
U ponedjeljak, 25. studenoga 2013. godine, održat će se svečano predstavljanje operativnih programa "Promet", "Zaštita okoliša", "Regionalna konkurentnost" i "Razvoj ljudskih potencijala" za razdoblje 2007. - 2013., koje zajednički organiziraju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.
 
Budući da su na snagu stupile Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o strancima, Odsjek EURAXESS pri Agenciji za mobilnost i programe EU-a organizira trening za administrativno osoblje zaposleno u znanstvenim institucijama kako bi bolje usvojili nove procedure, a sve u svrhu internacionalizacije hrvatske znanosti.
 
 Radionica za prijavitelje na prvi natječaj projekta NEWFELPRO održana je u MZOS-u 9. rujna 2013. godine
 
Zaklada EU –LAC (Europska unija - Latinska Amerika i Karibi) obavještava o objavi Natječaja za financiranje istraživačkih projekata u okviru programa "Explore".
 
U sklopu službenog posjeta Hrvatskoj zakladi za znanost prof. dr. hab. Maciej Zylicz, predsjednik Upravnog odbora Poljske zaklade za znanost, održao je predstavljanje programa i iskustava Poljske zaklade za znanost u korištenju sredstava Strukturnih fondova
 
Od 1995. godine Hrvatsko energetsko društvo organizira dodjelu nagrada za popularizaciju energetike i interesa za energetiku, koja nosi ime akademika prof. Hrvoja Požara.
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizira 7. lipnja 2013. okrugli stol (telekonferenciju) pod nazivom: "Europski istraživački prostor, hrvatska istraživačka strategija, društveni izazovi i mudre specijalizacije"
 
Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2013. godinu. Radovi na hrvatskom ili engleskom jeziku predaju se najkasnije do 1. lipnja 2013. godine, a uz radove je potrebno predati i obrazac za prijavu na natječaj.
 
Odbor za zaštitu na radu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja (NSZVO) održao je sastanak  27. rujna 2012. godine o aktualnom stanju provedbe propisa s područja zaštite na radu na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, uključujući i provedbu važećeg Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u dijelu koji se odnosi na sigurnost i zaštitu na radu (članci 54-59) te je donijelo ocjenu stanja i preporuke za daljnje djelovanje.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je, na prijedlog Povjerenstva, Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za sudjelovanje u Okvirnim programima za istraživanje Europske unije 2013. - 2015.
 
Izvor fotografije: Ured Predsjednika RH, snimio Filip Širanović, službeni fotografPredsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, dana 21. siječnja 2013. godine, primio je izaslanstvo Agencije za mobilnost i programe Europske unije, znanstvenike iz inozemstva koji rade na istraživačkim projektima u znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj te pomoćnika ministra za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Sašu Zeleniku i pomoćnicu ministra za visoko obrazovanje prof. dr. sc. Ružicu Beljo Lučić
 
Zaklada prof. dr. sc. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Prof. dr. sc. Marijan Hanžeković" za 2013. godinu.
 
Radna skupina Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta izradila je Akcijski plan za znanost i društvo čiji je glavni cilj sustavan pristup znanosti kao društvenoj vrednoti, prema komunikaciji, promociji i afirmaciji znanosti u tom kontekstu, prema državnim i institucijskim politikama afirmacije znanosti u društvu.
 
Upravni odbor obnovljene Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavio je javni natječaj za potpomaganje izdavačke aktivnosti na području znanosti i umjetnosti (neobjavljena djela), organiziranje znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada te otkup umjetnina
 
Svake godine 29. travnja kad se obilježava Dan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dodjeljuje nagrade domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstevna i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj.
 
Rok prijave za predavanja: 9. listopada 2012.

Dani EU fondova

Pozivamo Vas da sudjelujete na informativno – edukativnom događaju Dani EU fondova, koji će se održavati 15. i 16. listopada 2012. godine u Zagrebu, u Hotelu Sheraton
 
Ministar nadležan za znanost, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, 31. srpnja 2012. godine donio je novi Pravilnik  o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (NN 92/12)
 
Na temelju vrednovanja izvještaja znanstvenih projekata, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je donijelo Odluke o nastavku financiranja znanstvenih projekata do 30. lipnja 2012. godine
 
Od 23. do 25. studenog u Beogradu, Srbija, održana je prva u nizu planiranih radionica u sklopu projekta Regionalna istraživačko-razvojna strategija za inovacije za Zapadni Balkan.
 
Sveučilište u Dubrovniku četvrto je sveučilište u Hrvatskoj, nakon riječkog, zadarskog i pulskog, koje je dobilo priznanje Europske komisije za uspješno izrađenu Strategiju ljudskih resursa za istraživače čiji je cilj implementirati načela Europske povelje za istraživače i Europskog kodeksa za zapošljavanje istraživača u propise i praksu Sveučilišta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izradilo je Akcijski plan za mobilnost istraživača 2011. - 2012. (prosinac 2010. godine) kojim će se nastaviti provoditi aktivnosti navedene u Akcijskom planu za mobilnost istraživača 2009. - 2010., a temelji se na Priopćenju o inicijativi strategije Europa 2020: Unija inovacija (Europe 2020 Flagship initiative: Innovation Union) i Priopćenju o Europskom partnerstvu za istraživače (European Partnership for Researchers, EPR).
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uputilo je institutima i sveučilištima poziv da pristupe potpisivanju Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Deklaraciju su potpisali svi instituti i sveučilišta u Republici Hrvatskoj.