English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

 

Važnost znanosti i tehnologije nezaobilazna je u razvoju suvremene države, njezinu napretku i blagostanju. Znanost i tehnologija u izravnoj su ili neizravnoj funkciji napretka većine ljudskih stremljenja: intelektualnih, gospodarstvenih, kulturnih, ekoloških i dr. Glavna je svrha znanosti stvoriti znanstveni i tehnologijski sustav koji će biti jedan od ključnih čimbenika društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske.

 
Dana 21. ožujka s početkom u 10.30 sati u multimedijalnoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja održat će se svečano uručivanje ugovora o dodjeli sredstava na temelju natječaja „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena".
 
Dana 20. prosinca 2016. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održat će se javno predstavljanje nacrta Plana implementacije Republike Hrvatske za Europski istraživački prostor.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta revidiralo je Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji sadrži identifikaciju znanstveno-istraživačkoga potencijala Republike Hrvatske i nacionalnih prioriteta u području znanosti i tehnologije s ciljem usmjeravanja daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura.
 
U Zagrebu će se 17. lipnja 2016. održati radionica pod nazivom “COFUND as a moving impulse of research excellence: challenges and opportunities” u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Europske komisije, Izvršne istraživačke agencije (REA) te Agencije za mobilnost i programe EU-a (AMPEU).
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost da je na portalu e-Savjetovanje započelo savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti.
 
Obavještavamo korisnike mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u obliku porezne olakšice da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije u mogućnosti zaprimati zahtjeve za ovu mjeru potpore za 2015. godinu.
 
Vlada Republike Hrvatske odobrila je početkom studenoga 17 milijuna kuna vrijedan Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. Program je usmjeren pronalasku inovativnih znanstvenih rješenja za borbu s posljedicama klimatskih promjena i sprečavanje daljnjih posljedica, a koja će pridonijeti poboljšanju kvalitete života građana i boljoj zaštiti okoliša. Objava javnog natječaja za dodjelu sredstava iz Programa planirana je za prosinac, a raspisat će ga Hrvatska zaklada za znanost.
 
U petak, 10. travnja 2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je informativna radionica "Mogućnosti korištenja sredstava dostupnih iz strukturnih fondova i programa Europske unije za financiranje projekata istraživanja, razvoja i inovacija". Radionicu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije organizira informativnu radionicu o mogućnostima financiranja projekata istraživanja, razvoja i inovacija iz Europskih strukturnih fondova te programa Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvitak (OECD) organizira javno predstavljanje OECD-ova izvještaja ''Pregled inovacijske politike u Republici Hrvatskoj''. Predstavljanje će se održati 23. siječnja 2015. godine u Konferencijskoj dvorani Ministarstva s početkom u 11 sati.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koordinira dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte, na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - OURH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, i 139/2013).
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na spomenuti Nacrt Plana razvoja znanstvenoistraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj mogla su se slati na adresu: javnarasprava_pzii@mzos.hr u razdoblju od 19. prosinca 2013. do 21. siječnja 2014. Nakon završenog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Ministarstvo je razmotrilo pristigle priloge te je sukladno usvojenim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima, Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Njegova je svrha identificirati istraživački potencijal Republike Hrvatske s ciljem usmjeravanja daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura. Ujedno, Plan bi trebao osigurati i podršku implementaciji mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalne strategije inovacija te Strategije pametne specijalizacije.

 
13. veljače 2014.

Manchesterski proglas

Na 24. svjetskom kongresu povijesti znanosti, tehnologije i medicine, koji je održan u Manchesteru, članovi Odjela za povijest znanosti i tehnologije u Međunarodnoj udruzi za povijest i filozofiju znanosti i tehnologiju objavili su dokument Manchesterski proglas.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o državnoj potpori za projekte znanstvenih i razvojnih istraživanja. Javna rasprava otvorena je od 13. do 27. veljače 2014. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javni poziv za recenzente za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja. Rok za prijavu je 5. veljače 2014. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je, na prijedlog Povjerenstva, Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za sudjelovanje u Okvirnim programima za istraživanje Europske unije 2013. - 2015.