English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Slovačka

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Slovačkom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1.    Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i športskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike, potpisan u Bratislavi, 5. svibnja 1995.

2.    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o priznavanju istovrijednosti isprava o obrazovanju izdanih u Republici Hrvatskoj i Slovačkoj Republici, potpisan u Bratislavi, 16. veljače 1999.

3.    Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2014.do  2017. godine, potpisan 1. prosinca 2014. godine u Bratislavi

STIPENDIJE

Bilateralne stipendije

Programom suradnje predviđene su stipendije za dio visokoškolskog studija prvog i drugog stupnja tj. preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili doktorskog tj. poslijediplomskog studija na visokim učilištima u ukupnom trajanju od petnaest (15) mjeseci godišnje.

Stipendije mogu biti podijeljene u nekoliko kraćih razdoblja. Za visokoškolski studij prvog i drugog stupnja tj. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri (4) mjeseca, a za doktorski tj. poslijediplomski studij u trajanju od najmanje jednog (1) mjeseca.


Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike obavještava o obrazovnome programu u sklopu cjeloživotnog obrazovanja pedagoških radnika i poboljšavanju stručne osposobljenosti u obavljanju nastavničke profesije i u hrvatskim školama s nastavom slovačkoga jezika i kulture te za učenike i studente slovakistike.
 
SAZ (Slovačka akademija znanosti) dodjeljuje međunarodnu nagradu na Dan Ustava Slovačke Republike (1. rujna), a ove godine Predsjedništvo SAZ-e odlučilo je da za 2017. dodijeli nagradu u području društvenih znanosti, umjetnosti i kulture.
 
SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Narodnoga stipendijskog programa Slovačke Republike, objavljuju poziv za podnošenje molbi za stipendije za učenike, studente, studijske istraživačke i predavačke boravke za 2017./2018.