English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Japan

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Japanom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1.   Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Japana o suradnji u oblasti znanosti i tehnologije, potpisan u Tokiju, 22. svibnja 1981. godine

2.   Sporazum o kulturnoj suradnji između FNRJ i Japana, potpisan u Tokiju, 15. ožujka 1968. godine, oba preuzeta i važeća od 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji Ugovora

3.    Pismo namjere između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Japanskog društva za promociju znanosti, potpisano u Tokiju, 7. ožujka 2006. godine

4.    Memorandum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, kulture, športa, znanosti i tehnologije Japana o suradnji u području obrazovanja, športa, znanosti i tehnologije, potpisan u Tokiju, 5. ožujka 2008. godine

5.    Memorandum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Japanske agencije za znanost i tehnologiju o znanstveno-istraživačkoj suradnji, potpisan u Splitu, 27. ožujka 2009. godine


STIPENDIJE

Bilateralne stipendije

Vlada Japana putem japanskog Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT) državljanima Republike Hrvatske dodjeljuje svake godine

  • jednu stipendiju za studij u Japanu u trajanju od najmanje 4 godine, uz jednogodišnju pripremu za studij koja uključuje intenzivno učenje japanskog jezika
  • jednu stipendiju za poslijediplomski (istraživački) boravak u Japanu u trajanju od najmanje 1,5 godine, koja uključuje obvezno šestomjesečno učenje japanskog jezika
  • stipendije za usavršavanje japanskog jezika za studente japanologije iz Republike Hrvatske

Stipendije pokrivaju sve troškove boravka u Japanu kao i troškove međunarodnog prijevoza. Natječajni postupak provodi Veleposlanstvo Japana u Zagrebu. 

Stipendije Zaklade Matsumae International Foundation za istraživački boravak u Japanu

Japanska zaklada Matsumae International Foundation dodjeljuje stipendije za istraživački boravak u Japanu u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Stipendije su namijenjene doktorima znanosti mlađim od 41 godine s dobrim poznavanjem engleskog ili japanskog jezika. Prednost imaju istraživanja u području prirodnih tehničkih znanosti ili medicine. Cjelokupan natječajni postupak provodi izravno Matsumae International Foundation.


Japansko društvo za promicanje znanosti (Japan Society for Promotion of Science, JSPS) raspisalo je natječaj za postdoktorske stipendije za strane istraživače za 2016. godinu.
 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci u razdoblju od travnja 2017. do ožujka 2018. godine. Dodijelit će se dvadesetak stipendija koje pokrivaju sve troškove boravka u Japanu i međunarodnoga prijevoza.
 
Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) raspisalo je ovogodišnji natječaj za dodjelu stipendija za jednogodišnji studij japanologije i za jednoipolgodišnji studij stručnog usavršavanja za učitelje i profesore srednjih i osnovnih škola u Japanu.