English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Austrija

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Austrijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

  1. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 12. ožujka 2003. godine

  2. Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Beču, 5. listopada 2004. godine

  3. Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2013.-2015. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Zagrebu, 21. studenoga 2012. godine

  4. Protokol 7. sjednice Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju o provedbi Ugovora o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Beču, 27. studenoga 2015. godine

ZNANSTVENA SURADNJA

Od 2002. godine, kada je započela suradnja na prvim pilot-projektima, održano je sedam sjednica Zajedničkog povjerenstva na kojima je do sada odobreno ukupno 189 znanstvenoistraživačkih projekata.

Na 7. sjednici Zajedničkog povjerenstva održanoj 27. studenoga 2015. godine u Beču, za sufinanciranje u 2016. i 2017. godini odobrena su 23 nova znanstvenoistraživačka projekta, od kojih je deset iz područja prirodnih znanosti, tri su iz područja tehničkih znanosti, jedan je iz biomedicinskog područja, šest ih je iz područja biotehničkih znanosti, a tri su iz društveno-humanističkog područja.

Sljedeći natječaj za prijavu hrvatsko-austrijskih znanstvenoistraživačkih projekata bit će objavljen sredinom ožujka 2017. godine.


OBRAZOVNA SURADNJA

Više informacija o mogućnostima studiranja u Austriji.

Pristupanjem Republike Hrvatske obrazovnim i istraživačkim programima EU, osobito kao punopravne članice EU, otvoren je put izravnoj suradnji kroz programe kao što su ERASMUS+ i Obzor 2020., za provedbu kojih je zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo znanosti, istraživanja i gospodarstva Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavljuje natječaj za pravo korištenja besplatnoga smještaja u Hrvatskome povijesnom institutu u Beču u akademskoj 2016./2017. godini za studente upisane na preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij Sveučilišta u Beču.
 
U petak, 27. studenoga 2015. godine, u Beču je održana 7. sjednica Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije. Potpisan je protokol 7. sjednice Zajedničkog povjerenstva o odabiru 23 projekta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.
 
U utorak, 5. studenoga 2013. godine u MZOS-u je održana 6. sjednica Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije. Potpisan je protokol 6. sjednice Zajedničkog povjerenstva o odabiru 21+1 projekta.