English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Centrala: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301

Ministar

Prof. dr. sc. Pavo Barišić
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
E-pošta: ministar@mzos.hr

Glavno tajništvo Ministarstva

mr. sc. Goran Kolarić
Telefon: +385 1 4569 059
Faks: +385 1 4594 306
E-pošta: glavnotajnistvo@mzos.hr

Uprava za znanost i tehnologiju

Prof. dr. sc. Krešo Zadro
Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
E-pošta: znanost@mzos.hr

Uprava za visoko obrazovanje
Prof. dr. sc. Srećko Tomas
Telefon: +385 1 4569 041
Faks: +385 1 4594 305, +385 1 4594 314
E-pošta: visokoobrazovanje@mzos.hr

Uprava za odgoj i obrazovanje
Momir Karin, prof.
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
E-pošta: odgojiobrazovanje@mzos.hr

Uprava za standard, strategije i posebne programe


Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 4594 319
E-pošta: standardistrategije@mzos.hr

Uprava za sport

Telefon: +385 1 4594 390
Faks: +385 1 4594 321
E-pošta: sport@mzos.hr

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor

Načelnica: Mihaela Adamović Radolfi
Telefon: +385 1 4594 410
Faks: +385 1 4594 303
E-pošta: prosvjetnainspekcija@mzos.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Voditeljica: Marija Čenić
Telefon: +385 1 4569 090

Samostalni sektor za pravne poslove

Načelnica: Ivana Bulešić
Telefon: +385 1 4569 008
E-pošta: pravniposlovi@mzos.hr

Odnosi s javnošću

Novinarska pitanja
Telefon: +385 1 4569 062
Faks: +385 1 4594 301
E-pošta: uzoj@mzos.hr