English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta

Prof. dr. sc. Vedran Mornar 

Adresa: Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4569 000 
Faks: +385 1 4594 301
E-pošta: ministar@mzos.hr

 

Osobni podaci

 • rođen 29. svibnja 1959. godine u Zagrebu 

Obrazovanje

1990. obranio doktorsku disertaciju na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu
školsku godinu 1987./88. proveo kao Fulbrightov stipendist na University of Southern California, Los Angeles, SAD
1985. obranio magistarski rad na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu
1981. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Računarska tehnika

Profesionalna karijera

 • nositelj niza računarskih kolegija koji su uvedeni u nastavne programe, kao i voditelj gotovo dvjesto diplomskih radova, desetak magistarskih radova i četiri doktorata
 • od 1992. godine radi kao docent, od 1998. godine kao izvanredni profesor, od 2003. godine kao redoviti profesor za istu grupu predmeta
 • od 1986. godine radi kao asistent za znanstveno područje Računarske znanosti za grupu predmeta Računarske znanosti
 • od početka 1982. godine radi kao zavodski suradnik u Zavodu za primijenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iz kojega je potekao današnji Zavod za primijenjeno računarstvo

Znanstveno-stručna aktivnost

 • radio na projektiranju i izgradnji informacijskih sustava podržanih bazama podataka i postupcima operacijskih istraživanja
 • vodio značajne nacionalne informatičke projekte, poput Informacijskog sustava studentske prehrane, Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje skote
 • vodio znanstvene projekte čija je osnovna tema računalna potpora obrazovanju
 • autor je ili koautor jednog udžbenika, 7 poglavlja u knjizi, 12 radova u časopisima i većega broja radova na znanstvenim i stručnim skupovima - u dva mandata bio prodekan za nastavu te u dva mandata dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • kao prodekan za nastavu i član Odbora za razvoj fakulteta i nove nastavne programe u vrijeme uvođenja Bolonjske reforme sudjelovao u izradi novih studijskih programa FER-a i u procesu akreditiranja novih studija kod akreditacijske agencije ASIIN
 • bio član Senata Sveučilišta i Rektorskog kolegija u širem sastavu te predloženik Vijeća tehničkog područja za rektora Sveučilišta
 • 2007. godine postao članom Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje. Predsjednikom toga vijeća imenovan 2009. godine, a tu dužnost obnašao do isteka mandata 2013. godine
 • kao član Povjerenstva za provedbu državne mature dao značajan doprinos tijekom uvođenje državne mature u Republici Hrvatskoj
 • član Povjerenstva za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te IEEE Computer Society.
 • redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
 • dobitnik Zlatne plakete ''Josip Lončar''
 • nositelj Spomenice domovinskog rata