English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole u šk. god. 2010./2011. - 2013./2014.

15. lipnja 2012.

Katalog sadrži popis obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koji se u šk. god. 2010./2011. - 2013./2014. mogu koristiti u osnovnoj školi, gimnazijama i srednjim strukovnim školama.

U Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava nalaze se  podaci o naslovu i podnaslovu, autoru, nakladniku, nastavnom predmetu i programu, vrsti škole i razredu za koji je udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo odobreno te njegovoj maloprodajnoj cijeni.

Katalog je namijenjen učenicima, učiteljima, nastavnicima, roditeljima i knjižarskoj mreži.

U osnovnim i srednjim školama i u drugim ustanovama osnovnoga i srednjega školstva u šk. god. 2010./2011. - 2013./2014. u uporabi, kao obvezni, mogu biti samo udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva koja su objavljena u Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

Sukladno članku 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, br. 27/10. i 55/11.), udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva u uporabi su u školama najmanje četiri godine, računajući i šk. god. u kojoj su odabrani pa će se u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u šk. god. 2011./2012 - 2013./2014. koristiti udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva koji su za svaku pojedinu školu objavljeni na njezinoj Konačnoj listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2010./2011.

Dokumenti