English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Formalno obrazovanje

Formalno obrazovanje provodi se na temelju programa koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem stjecanja strukovnih znanja, vještina i sposobnosti. Ono uključuje osnovno obrazovanje odraslih, srednje obrazovanje odraslih kao i visoko obrazovanje odraslih. Formalno obrazovanje odraslih provodi se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju ove djelatnosti, osim u pitanjima koja su uređena Zakonom o obrazovanju odraslih. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih, formalno obrazovanje odraslih mogu provoditi otvorena učilišta, osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta, škole stranih jezika, ustanove za skrb o osobama s posebnim potrebama i invaliditetom, penološke i ostale ustanove, ako zadovoljavaju preduvjete navedene u Zakonu.

Formalno obrazovanje odraslih vodi stjecanju javne isprave. Ustanove za obrazovanje odraslih provode programe za stjecanje prve kvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog usavršavanja i prekvalifikacije.

Zakon o obrazovanju odraslih popraćen je četirima pravilnicima:

  • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
  • Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije
  • Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
  • Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih