English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
Novosti
Natječaji

Gimnazijski i umjetnički programi

Gimnazije  

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole.

U gimnazijskim programima učenici stječu vrlo široka, općeobrazovna znanja koja predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Gimnazija završava polaganjem državne mature, a učenik stječe srednju školsku spremu.

Prema vrsti nastavnog plana i programa postoji pet vrsta gimnazija:

 • Opća gimnazija podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih   predmeta, a od drugog razreda izborna nastava je obvezni dio nastavnog plana i programa.
 • Jezična gimnazija sadrži povećan broj sati učenja stranih jezika, dok u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog od prirodoslovnih predmeta (biologija, kemija, fizika) učenici mogu birati proširene programe stranih jezika.
 • Klasična gimnazija podrazumijeva učenje latinskog i grčkog jezika tijekom sve četiri godine.
 • Prirodoslovno-matematička gimnazija sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom sve četiri godine obrazovanja, a učenicima pruža mogućnost izbora proširenog programa matematike i informatike umjesto drugog stranog jezika.
 • Prirodoslovna gimnazija temelji se na uravnoteženom odnosu matematike, kemije, fizike i biologije s posebnim naglaskom na laboratorijskim vježbama, a u okviru izbornog dijela programa učenici se mogu odlučiti za učenje drugog stranog jezika ili osnova ekologije.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju izborni program etike ili vjeronauka od prvog razreda. Uz etiku i vjeronauk učenik može izabrati predmete koje škole nude sukladno svojim materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

Prvi strani jezik je u pravilu nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, dok drugi strani jezik mogu uzeti i početnici.

 • Učenici koji se aktivno bave sportom i postižu iznimne uspjehe mogu upisati sportske gimnazije (ili sportske odjele u drugim vrstama škola). Za upis je potrebna potvrda odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza o statusu sportaša ili o značajnim postignućima u određenom sportu.

Međunarodni program (International Baccalaureate)
           
Međunarodni program (IB) je općeobrazovni program koji u dvije cjeline obuhvaća cjelokupnu srednju školu u trajanju od četiri godine:

 • Midlle Years Programme (IBMYP) koji se ostvaruje u prvom i drugom razredu i
 • Diploma Programme (IBDP) koji se ostvaruje u trećem i četvrtom razredu, a poznat je i pod nazivom međunarodna matura.

Nastava u međunarodnom programu izvodi se na engleskom jeziku!

Školovanje se plaća, a nastava se izvodi u:

 • XV. Gimnaziji u Zagrebu (Jordanovac 8; http://www.mioc.hr/)
 • Prvoj gimnaziji Varaždin u Varaždinu (Petra Preradovića 14).

Dvojezični program

Pojedine gimnazije učenicima nude mogućnost pohađanja dvojezične hrvatsko-engleske, hrvatsko-njemačke i hrvatsko-francuske nastave.

U okviru navedenog programa nastava za određeni broj nastavnih predmeta se odvija na engleskom, njemačkom odnosno francuskom jeziku. Nastava se odvija uvijek polazeći od materinjeg jezika uz pomoć hrvatskih udžbenika i udžbenika na stranom jeziku, ali prema hrvatskim nastavnim planovima i programima. Dakle, učenici "dvojezičari"  koji pohađaju navedeni program, savladavaju isto gradivo kao i svi ostali, s tom razlikom što se nastavni sadržaji posreduju i na jednom od tri navedena jezika.

U Zagrebu dvojezični program provode:

 • XVI. gimnazija, Križanićeva 4a
 • IV. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36
 • XVIII. gimnazija, Mesićeva 35
 • X. gimnazija "Ivan Supek"

X. gimnazija "Ivan Supek" Cambridge međunarodni centar HR006 omogućuje stjecanje kvalifikacija iz predmeta koji se slušaju u dvojezičnom programu. Kroz dvojezičnu nastavu učenici se mogu pripremati za Cambridge kvalifikacije na IGCSE ili AS/A razini.

Umjetničko obrazovanje

Obrazovne programe umjetničkog obrazovanja realiziraju:

 • Likovne škole,
 • Glazbene škole,
 • Plesne škole.

1. Likovne škole

Likovne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za likovno izražavanje.

Tijekom školovanja učenici odabiru stručna područja ovisno o sklonostima i željama.

Zanimanja koja se mogu steći u likovnim školama:

 1. Dizajner unutrašnje arhitekture,
 2. Aranžersko-scenografski dizajner,
 3. Dizajner metala,
 4. Grafički dizajner,
 5. Dizajner tekstila,
 6. Dizajner keramike,
 7. Fotografski dizajner,
 8. Kiparski dizajner,
 9. Slikarski dizajner,
 10. Industrijski dizajner,
 11. Dizajner odjeće,
 12. Modni stilist.

2. Glazbene škole

Glazbene škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za glazbeno izražavanje. Cilj glazbenog odgojno-obrazovnog sustava je pomoću odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja stalno proizvoditi dio društvene nadogradnje koji je obuhvaćen pojmom glazbene umjetnosti.

Zadaci glazbenih škola su:
- omogućiti stjecanje glazbenih vještina kao i cjelovit glazbeni razvoj,
- promicati glazbu putem javne djelatnosti
- unapređivati glazbenu kulturu u sredini u kojoj škola djeluje.   

Glazbena naobrazba i srednja stručna sprema stječe se u glazbenim školama u najmanje četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje glazbene škole imaju jednu posebnu mogućnost: mogu svladavati samo program glazbene škole za zanimanje glazbenika, ali se mogu upisati i u još jednu srednju školu.
    
Najveći broj učenika usporedno pohađa glazbenu školu i gimnaziju.

Tijekom školovanja učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

 1. Glazbenik instrumentalist,
 2. Glazbenik pjevač,
 3. Glazbenik, teoretski smjer,
 4. Graditelj i restaurator glazbala.

3. Plesne škole

Plesne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za plesno izražavanje. Plesno obrazovanje je umjetnički odgojno-obrazovni proces koji objedinjuje tjelesne, emotivne i intelektualne sposobnosti učenika. Tijekom školovanja obrazuje se umjetnička ličnost s razvijenim sposobnostima izražavanja pokretom.

Cilj obrazovanja u srednjoj plesnoj školi je osposobiti tijelo kao instrument plesnog izražavanja što podrazumijeva razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika.

Tijekom školovanja učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

 1. Plesač suvremenog plesa,
 2. Plesač klasičnog baleta,
 3. Plesač narodnih plesova.

4. Novosti

Priprema se Zakon o umjetničkom obrazovanju.

 
Nastavni plan gimnazija
Sukladno ovom Javnom pozivu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivat će financijske potpore javnim znanstvenim institutima i javnim sveučilištima za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT ) za 2014. godinu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u okviru zajedničke hrvatsko-crnogorske suradnje za 2015. i 2016. godinu.
 
Bursa Sinav College iz Turske objavio je Natječaj likovnih radova u školskoj godini 2013./2014.. Cilj Natječaja je potaknuti dječju maštu kako bi djeca vizualno izrazili svoje snove.
 
Veleposlanstvo Republike Bugarske u Zagrebu obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu stipendija za sudjelovanje na ljetnim seminarima bugarskog jezika, književnosti i kulture.
 
Latvijska državna agencija za razvoj obrazovanja objavila je mogućnost dodjeljivanja stipednija za studente, znanstvenike i sveučilišne nastavnike iz Republike Hrvatske tijekom akademske godine 2014./2015., uključujući i ljetne škole organizirane od strane latvijskih visokih učilišta.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za mobilnost i programe EU i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2015./2016.
 
U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ovim Javnim pozivom sufinancira provedbu posebnih oblika nastave (sedmodnevnih ljetnih škola) u Republici Hrvatskoj i u zemlji matičnog naroda.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Yad Vashem - memorijalni centar mučenika holokausta i junaka, raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnoj školi, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu.
 
Stipendiju za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada moguće je koristiti u 2014./2015. akademskoj godini odnosno od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. godine na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska radiotelevizija pozivaju sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež da se prijave na natjecanje "Najljepši školski vrtovi u Hrvatskoj 2014.".
 
Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa “Cogito” Partnerstvo Hubert Curien za 2015. - 2016. "Cogito" je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije.
 
Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2014. godinu. Znanstveni i stručni radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku iz područja ekonomike javnog sektora, te primijenjeni i teoretski istraživački radovi usmjereni na širi skup ekonomskih tema, predaju se najkasnije do 1. lipnja 2014. godine. Uz radove je potrebno predati i obrazac za prijavu na natječaj.
 
Natjecanje mladih Youth Citizen Entrepreneurship Competition je globalna inicijativa namijenjena osnaživanju mladih poduzetnika i inovatora za pozitivne promjene. Natjecanje Youth Citizen Entrepreneurship je nova i uzbudljiva međunarodna inicijativa u organizaciji GOI Zaklade za mir, Stiftung poduzetništva i UNESCO-a. Ona pruža globalne platforme mladim poduzetnicima i inovatorima koji žele stvoriti pozitivne promjene u svojim zajednicama i u svijetu.
 
U listopadu 2011. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020. Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga. Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2014. godine.
 
Nevladina organizacija Peace and Cooperation iz Madrida, Španjolska, svake godine objavljuje natječaj namijenjen djeci i mladima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Tema ovogodišnjeg natječaja je Obitelj: Prava i budućnost.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 5 stipendija Vlade Republike Makedonije za akademsku godinu 2014./2015. za studij na javnim sveučilištima u Republici Makedoniji.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 10 stipendija Vlade Republike Makedonije za cjelokupni preddiplomski studij u  akademskoj godini 2014./2015. na Sveučilištu informacijski znanosti i tehnologije Sv.Pavao Apostol u Ohridu.
 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu.
 
Video sadržaj
 • Novi_ciklus_natjecaja_ZP.jpg
  Novi ciklus natječaja znanstvenih projekata
 • Predstavljanje_ZO.jpg
  Predstavljanje programa zdravstvenog odgoja
 • Kurikulum.jpg
  Kurikulum zdravstvenog odgoja nije ukinut!
 • e-upisi.jpg
  Počeli e-upisi u srednje škole
Prikaži sve >