English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
Novosti
Natječaji

Gimnazijski i umjetnički programi

Gimnazije  

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole.

U gimnazijskim programima učenici stječu vrlo široka, općeobrazovna znanja koja predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Gimnazija završava polaganjem državne mature, a učenik stječe srednju školsku spremu.

Prema vrsti nastavnog plana i programa postoji pet vrsta gimnazija:

 • Opća gimnazija podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih   predmeta, a od drugog razreda izborna nastava je obvezni dio nastavnog plana i programa.
 • Jezična gimnazija sadrži povećan broj sati učenja stranih jezika, dok u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog od prirodoslovnih predmeta (biologija, kemija, fizika) učenici mogu birati proširene programe stranih jezika.
 • Klasična gimnazija podrazumijeva učenje latinskog i grčkog jezika tijekom sve četiri godine.
 • Prirodoslovno-matematička gimnazija sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom sve četiri godine obrazovanja, a učenicima pruža mogućnost izbora proširenog programa matematike i informatike umjesto drugog stranog jezika.
 • Prirodoslovna gimnazija temelji se na uravnoteženom odnosu matematike, kemije, fizike i biologije s posebnim naglaskom na laboratorijskim vježbama, a u okviru izbornog dijela programa učenici se mogu odlučiti za učenje drugog stranog jezika ili osnova ekologije.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju izborni program etike ili vjeronauka od prvog razreda. Uz etiku i vjeronauk učenik može izabrati predmete koje škole nude sukladno svojim materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

Prvi strani jezik je u pravilu nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, dok drugi strani jezik mogu uzeti i početnici.

 • Učenici koji se aktivno bave sportom i postižu iznimne uspjehe mogu upisati sportske gimnazije (ili sportske odjele u drugim vrstama škola). Za upis je potrebna potvrda odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza o statusu sportaša ili o značajnim postignućima u određenom sportu.

Međunarodni program (International Baccalaureate)
           
Međunarodni program (IB) je općeobrazovni program koji u dvije cjeline obuhvaća cjelokupnu srednju školu u trajanju od četiri godine:

 • Midlle Years Programme (IBMYP) koji se ostvaruje u prvom i drugom razredu i
 • Diploma Programme (IBDP) koji se ostvaruje u trećem i četvrtom razredu, a poznat je i pod nazivom međunarodna matura.

Nastava u međunarodnom programu izvodi se na engleskom jeziku!

Školovanje se plaća, a nastava se izvodi u:

 • XV. Gimnaziji u Zagrebu (Jordanovac 8; http://www.mioc.hr/)
 • Prvoj gimnaziji Varaždin u Varaždinu (Petra Preradovića 14).

Dvojezični program

Pojedine gimnazije učenicima nude mogućnost pohađanja dvojezične hrvatsko-engleske, hrvatsko-njemačke i hrvatsko-francuske nastave.

U okviru navedenog programa nastava za određeni broj nastavnih predmeta se odvija na engleskom, njemačkom odnosno francuskom jeziku. Nastava se odvija uvijek polazeći od materinjeg jezika uz pomoć hrvatskih udžbenika i udžbenika na stranom jeziku, ali prema hrvatskim nastavnim planovima i programima. Dakle, učenici "dvojezičari"  koji pohađaju navedeni program, savladavaju isto gradivo kao i svi ostali, s tom razlikom što se nastavni sadržaji posreduju i na jednom od tri navedena jezika.

U Zagrebu dvojezični program provode:

 • XVI. gimnazija, Križanićeva 4a
 • IV. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36
 • XVIII. gimnazija, Mesićeva 35
 • X. gimnazija "Ivan Supek"

X. gimnazija "Ivan Supek" Cambridge međunarodni centar HR006 omogućuje stjecanje kvalifikacija iz predmeta koji se slušaju u dvojezičnom programu. Kroz dvojezičnu nastavu učenici se mogu pripremati za Cambridge kvalifikacije na IGCSE ili AS/A razini.

Umjetničko obrazovanje

Obrazovne programe umjetničkog obrazovanja realiziraju:

 • Likovne škole,
 • Glazbene škole,
 • Plesne škole.

1. Likovne škole

Likovne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za likovno izražavanje.

Tijekom školovanja učenici odabiru stručna područja ovisno o sklonostima i željama.

Zanimanja koja se mogu steći u likovnim školama:

 1. Dizajner unutrašnje arhitekture,
 2. Aranžersko-scenografski dizajner,
 3. Dizajner metala,
 4. Grafički dizajner,
 5. Dizajner tekstila,
 6. Dizajner keramike,
 7. Fotografski dizajner,
 8. Kiparski dizajner,
 9. Slikarski dizajner,
 10. Industrijski dizajner,
 11. Dizajner odjeće,
 12. Modni stilist.

2. Glazbene škole

Glazbene škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za glazbeno izražavanje. Cilj glazbenog odgojno-obrazovnog sustava je pomoću odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja stalno proizvoditi dio društvene nadogradnje koji je obuhvaćen pojmom glazbene umjetnosti.

Zadaci glazbenih škola su:
- omogućiti stjecanje glazbenih vještina kao i cjelovit glazbeni razvoj,
- promicati glazbu putem javne djelatnosti
- unapređivati glazbenu kulturu u sredini u kojoj škola djeluje.   

Glazbena naobrazba i srednja stručna sprema stječe se u glazbenim školama u najmanje četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje glazbene škole imaju jednu posebnu mogućnost: mogu svladavati samo program glazbene škole za zanimanje glazbenika, ali se mogu upisati i u još jednu srednju školu.
    
Najveći broj učenika usporedno pohađa glazbenu školu i gimnaziju.

Tijekom školovanja učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

 1. Glazbenik instrumentalist,
 2. Glazbenik pjevač,
 3. Glazbenik, teoretski smjer,
 4. Graditelj i restaurator glazbala.

3. Plesne škole

Plesne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za plesno izražavanje. Plesno obrazovanje je umjetnički odgojno-obrazovni proces koji objedinjuje tjelesne, emotivne i intelektualne sposobnosti učenika. Tijekom školovanja obrazuje se umjetnička ličnost s razvijenim sposobnostima izražavanja pokretom.

Cilj obrazovanja u srednjoj plesnoj školi je osposobiti tijelo kao instrument plesnog izražavanja što podrazumijeva razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika.

Tijekom školovanja učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

 1. Plesač suvremenog plesa,
 2. Plesač klasičnog baleta,
 3. Plesač narodnih plesova.

4. Novosti

Priprema se Zakon o umjetničkom obrazovanju.

 
Nastavni plan gimnazija
Rok: 30. lipnja 2014./31. srpnja 2014.

Upis na Diplomatsku akademiju Ruske federacije

Diplomatska akademija Ruske Federacije nudi upis polaznika i studenata za akademsku 2014./15. godinu.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 5 stipendija Vlade Republike Makedonije za akademsku godinu 2014./2015. za studij na javnim sveučilištima u Republici Makedoniji.
 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije obavještava sve zainteresirane o natječaju za dodjelu 10 stipendija Vlade Republike Makedonije za cjelokupni preddiplomski studij u  akademskoj godini 2014./2015. na Sveučilištu informacijski znanosti i tehnologije Sv.Pavao Apostol u Ohridu.
 
Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) i namjerava dio sredstava namijeniti za savjetničke usluge Stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije za natjecatelje za R&D&I infrastrukturne projekte.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativno programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Europskog socijalnog fonda, Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, Mjere 3.1 Unaprjeđenje obrazovnog sustava, objavilo otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II.
 
Ruski radio - televizijski kanal Kultura (VGTRK) organizira XV. međunarodno televizijsko natjecanje mladih glazbenika pod nazivom "Orašar" u Moskvi od 9. do 12. prosinca 2014. godine. Natjecanje se odvija u tri kategorije i namijenjeno je mladim glazbenicima od 14-15 godina starosti. Cilj natjecanja je osvijestiti javnost o važnosti glazbenog obrazovanja djece i mladih, pronaći nove mlade talente i omogućiti im daljnje razvijanje u vidu njihove muzikalnosti.
 
Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -  ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) (u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava osnovnih škola zainteresiranih za provedbu Eksperimentalnog izbornog programa Građanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne škole u školskoj godini 2014./2015. (u daljnjem tekstu: Program), jedan (1) sat tjedno, odnosno 35 sati godišnje.
 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju  Mjere 3.1. Unaprjeđenje obrazovanog sustava, objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s ciljem unapređenja kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za svako od sljedećih sektorskih vijeća:
I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
II. Šumarstvo i drvna tehnologija
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
VII. Elektrotehnika i računarstvo
X. Turizam i ugostiteljstvo XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
 
Natjecanje "Juvenes Translatores" od 2007. godine organizira Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije s namjerom povezivanja europskih i građanskih, obrazovnih i gospodarskih težnji.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koordinira dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte, na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - OURH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, i 139/2013).
 
Video sadržaj
 • Novi_ciklus_natjecaja_ZP.jpg
  Novi ciklus natječaja znanstvenih projekata
 • Predstavljanje_ZO.jpg
  Predstavljanje programa zdravstvenog odgoja
 • Kurikulum.jpg
  Kurikulum zdravstvenog odgoja nije ukinut!
 • e-upisi.jpg
  Počeli e-upisi u srednje škole
Prikaži sve >