English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Odluka o financiranju projekata primjene informacijske tehnologije

28. siječnja 2009.

Na temelju članaka 38. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne Novine“  br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00,  59/01, 199/03 i 75/07), članka 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne Novine“  br. 190/03, 30/04, 36/04, 22/05, 44/06, 05/08, 27/08) te Odluke o pokretanju postupka za odabir i financiranje projekata primjene informacijske  tehnologije za 2008. godinu ( Klasa: 650-03/08-03/00009, Urbroj: 533-05-08-0001 ) od 11. travnja 2008. godine, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Dragan Schwarz donosi


O D L U K U
o financiranju projekta primjene informacijske tehnologije


I.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odabralo je sljedeće projekte primjene informacijske tehnologije za financiranje:

Šifra projekta

Naziv projekta

Predlagatelj projekta

Matična ustanova

2008-069

Semantičko pretraživanje i klasifikacija tekstualnih dokumenata

Dr. sc. Dobša Jasminka

Fakultet organizacije i informatike

2008-099

Razvoj naprednih usluga za e-učenje s ciljem povezivanja dostupnih sadržaja

Prof. dr. sc. Zagar Mario

Fakultet elektrotehnike i računarstva

2008-012

Izrada i primjena naprednih algoritama u operativnoj oceanografiji (IP-OCEAN)

Dr. sc. Vilibić Ivica

Institut za oceanografiju i ribarstvo

2008-078

Automatizacija izrade i obrade pisanih provjera znanja

Mr. sc. Cupić Marko

Fakultet elektrotehnike i računalstva

2008-043

Višestruka biometrijska autentikacija smart karticom

Prof. dr. sc. Bača Miroslav

Fakultet organizacije i informatike

2008-108

Implementacija multimodalnih biometrijskih sustava u aktivnim bazama podataka

Doc. dr. sc. Rabuzin Kornelije

Fakultet organizacije i informatike

2008-148

iZajednica Visoko

Horvat Nada, prof.

Osnovna škola Visoko

2008-086

Hrvatska meteorska mreža - druga faza š.g. 2008./2009.

Korlević Korado, prof.

Znanstveno edukacijski centar Višnjan

2008-079

Registar perkutanih koronarnih intervencija

Prof. dr. sc. Mirat Jure

OB Sveti duh

2008-034

Izrada nacionalne baze znanja o kolorektalnim karcinomima

Prof. dr. sc. Družijanić Nikica

KBC Split

2008-192

Portal za testiranje i promociju edukacije pomoću Web 2.0 alata

Dr. sc. Bubaš Goran

Fakultet organizacije i informatike

2008-062

RegPok.hr - Hrvatski registar kliničkih pokusa

Prof. dr. sc. Marušić Ana

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008-085

panoVRama: Sustav za 3D vizualizaciju s više projektora

Prof. dr. sc. Lončarić Sven

Fakultet elektrotehnike i računalstva

2008-050

Korisnički prilagođeni postupci raspoređivanja

Dr. sc. Jakobović Domagoj

Fakultet elektrotehnike i računalstva

2008-057

REVIGO: Web aplikacija za inteligentnu redukciju i vizualizaciju skupova Gene Ontology kategorija

Supek Fran, dipl. ing.

Institut Ruđer Bošković

2008-058

GORBI: Web aplikacija za predviđanje funkcionalnog konteksta proteina

Skunca Nives, dipl. ing.

Institut Ruđer Bošković

2008-060

GMDH algoritmi za Weka-u, paket za strojno učenje

Ivek Ivan, dipl. ing.

Institut Ruđer Bošković


II.

Na temelju Javnog poziva za prijavu projekata primjene informacijske tehnologije (Klasa: 650-03/08-03/00009, Urbroj: 533-05-08-0003) objavljen je na službenim web stranicama Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa dana 30. travnja 2008. godine pristiglo je 166 prijedloga projekata.
Jedna prijava povučena je od strane predlagatelja, dok  je jedna prijava odbijena jer predlagatelj nije prijavio projekt u digitalnom obliku.

III.

Članovi Povjerenstva za odabir i praćenje projekata primjene informacijske tehnologije, imenovani Odlukom ( Klasa: 650-03/08-03/00192, Urbroj: 533-05-08-00019) dana 8. rujna 2008. godine, usuglasili su se da od 166 prijavljenih projekta njih 26 zadovoljava uvijete iz Javnog poziva te ih proslijedili na daljnju  recenziju.

IV.

Nakon postupka recenziranja 17 projekata dobilo je pozitivnu ocjenu u smislu da su im obje recenzije bile pozitivne. Preostalih 9 projekata smatraju se odbijenima jer im je bar jedna recenzija bila negativna.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Državni tajnik

Dr. sc. Dragan Schwarz

Dokumenti