English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

AAI@EduHr - autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja RH

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koja omogućava sigurnu i pouzdanu uporabu unificiranih elektroničkih identiteta. Središnje komponente sustava AAI@EduHr razvija i održava Srce, a cjelovitu autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu sustava znanosti i obrazovanja RH čine i imenici ustanova, koje su davatelji elektroničkih identiteta svojim zaposlenicima, studentima i učenicima.

Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOS, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove.

Srce je vodilo projekt izgradnje sustava AAI@EduHr, a danas samostalno udomljuje, održava i unapređuje središnje usluge AAI@EduHr sustava te nosi ulogu Koordinatora sustava AAI@EduHr. Ustroj AAI@EduHr reguliran je odgovarajućim Pravilnikom.

AAI@EduHr pruža korisnicima, pojedincima: jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi, matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta): sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju te davateljima usluga (resursa): veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.