English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

Ustroj Ministarstva znanosti i obrazovanja

 

Kabinet ministra

Ministar

Prof. dr. sc. Pavo Barišić 
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
E-pošta: ministar@mzo.hr

Državni tajnici

Mr. sc. Hrvoje Šlezak
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
E-pošta: DTOS@mzo.hr

Doc. dr. sc. Matko Glunčić
Telefon: +385 1 4569 028
Faks: +385 1 4594 312
E-pošta: DTZV@mzo.hr

Glavno tajništvo Ministarstva

Glavni tajnik Ministarstva


mr. sc. Goran Kolarić
Telefon: +385 1 4569 059
Faks: +385 1 4594 306
E-pošta: glavnotajnistvo@mzo.hr

 

Sektor za opće poslove i ljudske potencijale

Načelnica Sektora: Denis Simić
Telefon: +385 1 4594 206

 • Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
  Telefon: +385 1 4569 026

 • Služba za dokumentacijske i interne poslove
  Voditelj Službe: Ivan Đuzel
  Telefon: +385 1 4594 294

 • Služba za internu informacijsku infrastrukturu
  Voditeljica Službe: Maja Šmit
  Telefon: +385 1 4594 433

 • Služba za ljudske potencijale
  Voditeljica Službe: Arijana Blažek
  Telefon: +385 1 4569 025

Sektor za financijske poslove

Načelnik Sektora: Petar Šokić
Telefon: +385 1 4594 277

 • Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
  Voditeljica Službe: Fadila Bahović
  Telefon: +385 1 4594 236
  • Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
  • Odjel za rashode za zaposlene srednjim školama

 • Služba za kapitalne investicije i računovodstvo

  • Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove
  • Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije

 • Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
  Voditeljica Službe: Ivana Fain
  Telefon: +385 1 4594 332

Uprava za znanost i tehnologiju

Pomoćnik ministra

Doc. dr. sc. Tomislav Sokol
Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
E-pošta: znanost@mzo.hr

 

Sektor za razvoj znanosti i tehnologije

Načelnica Sektora: Kristina Ferara Blašković, dipl. ing.
Telefon: +385 1 4594 542

 • Služba za poslovanje u znanosti
  Voditeljica Službe: Ivana Pavlaković
  Telefon: +385 1 4594 340

  • Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija
  • Odjel za poslovanje i popularizaciu znanosti i tehnologije
    
 • Služba za razvoj znanstvene i inovacijske politike
  Voditeljica Službe: Miljenka Kuhar
  Telefon: +385 1 4594 426

  • Odjel za pripremu, praćenje i provedbu politika
  • Odjel za tehnologijski razvoj i inovacije

Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije

Načelnica Sektora: Gabrijela Herceg Sarajlić
Telefon: +385 1 4594 380

 • Služba za programe i projekte Europske unije
  Voditeljica Službe: Darija Skoko
  Telefon: +385 1 4594 335
   
  • Odjel za provedbu projekata Europske unije
  • Odjel za praćenje i financiranje projekata Europske unije
  • Odjel za ugovaranje
  • Odjel za programiranje

 • Služba za međunarodnu suradnju
  Voditelj Službe: Staša Skenžić
  Telefon: +385 1 4594 359

  • Odjel za program Obzor 2020. i druge programe Europske unije
  • Odjel za europske i izvaneuropske poslove i programe

Uprava za visoko obrazovanje

Pomoćnik ministra

Prof. dr. sc. Srećko Tomas
Telefon: +385 1 4569 041
Faks: +385 1 4594 305, +385 1 4594 314
E-pošta: visokoobrazovanje@mzo.hr

 

Sektor za poslovanje visokih učilišta i studentski standard

Načelnica Sektora: Ivana Krznar
Telefon: +385 1 4569 038

 • Služba za poslovanje visokih učilišta
  Voditeljica Službe: Ružica Vučić
  Telefon: +385 1 4594 436

  • Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
  • Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
    
 • Služba za studentski standard
  Voditeljica Službe: Željka Nenadić Tabak
  Telefon: +385 1 4594 265

  • Odjel za neizravne potpore studentima
  • Odjel za neizravne potpore studentima i studentsko predstavljanje

Sektor za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove 

Načelnica Sektora: Ana Tecilazić Goršić
Telefon: +385 1 4594 367

 • Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
  Voditeljica Službe: Biljana Birač
  Telefon: +385 1 4569 038

  • Odjel za osiguravanje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
  • Odjel za hrvatski kvalifikacijski okvir

 • Služba za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove
  Voditeljica Službe: Loredana Maravić
  Telefon: +385 1 4594 352

  • Odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove
  • Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja

Uprava za odgoj i obrazovanje

Pomoćnik ministra


Momir Karin, prof.
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
E-pošta: odgojiobrazovanje@mzo.hr

 

Sektor za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Načelnica Sektora: Zdenka Čukelj
Telefon: +385 1 4594 284

 • Služba za predškolski odgoj i obrazovanje
  Voditeljica Službe: Mara Ivanković
  Telefon: +385 1 4569 023
   
 • Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
  Voditeljica Službe: Ingrid Jurela Jarak
  Telefon: +385 1 4594 255

Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Načelnica Sektora: Monika Vričko
Telefon: +385 1 4569 024

 • Služba za srednje škole i učeničke domove
  Voditeljica Službe: Katarina Grgec
  Telefon: +385 1 4569 017

  • Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove
  • Odjel za strukovno obrazovanje
  • Odjel za cjeloživotno učenje

 • Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
  Voditeljica Službe: Nataša Lovrić
  Telefon: +385 1 4594 261

  • Odjel za osiguranje kvalitete
  • Odjel za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja

Uprava za standard, strategije i posebne programe

Pomoćnik ministra

  
Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 1 4594 319
E-pošta: standardistrategije@mzo.hr

 

Sektor za zajedničke poslove i programe

Načelnica Sektora: Vera Šutalo
Telefon: +385 1 4569 048 

 • Služba za posebne programe, strategije i međunarodnu suradnju
  Voditeljica Službe: Ivana Pilko Čunčić
  Telefon: +385 1 4594 404

 • Služba za manjine i učenike s posebnim potrebama
  Voditeljica Službe: Marijana Gojčeta
  Telefon: +385 1 4594 252

Sektor za potporu sustavu i programe Europske unije

Načelnik Sektora: Darko Tot
Telefon: +385 1 4594 446

 • Služba za kurikulum, udžbenike i standard
  Voditeljica Službe: Snježana Gernhardt
  Telefon: +385 1 4594 447

 • Služba za programe i projekte Europske unije
  Voditelj Službe: Hrvoje Bakić
  Telefon: +385 1 4569 051

  • Odjel za pripremu programa Europske unije
  • Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
  • Odjel za procjenu projekata iz programa Europske unije 

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor

Načelnica Samostalnog sektora: Mihaela Adamović Radolfi
Telefon: +385 1 4594 410
Faks: +385 1 4594 303
E-pošta: prosvjetnainspekcija@mzo.hr

 • Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
  Voditelj Službe: Lautaro Galinović
  Telefon: +385 1 4594 410
   
 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Splitu
  Voditelj Službe: Jurica Botić
  Telefon: +385 21 490 041
  E-pošta: prosvjetnainspekcija-split@mzo.hr 

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Rijeci
  Voditelj Službe: Damjan Miletić
  Telefon: +385 51 338 755
  E-pošta: prosvjetnainspekcija-rijeka@mzo.hr

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Osijeku
  Voditeljica Službe: Jasna Galić Minarik
  Telefon: +385 31 283 733
  E-pošta: prosvjetnainspekcija-osijek@mzo.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Voditeljica Samostalne službe: Marija Čenić
Telefon: +385 1 4569 090

 

Samostalni sektor za pravne poslove

Načelnica Samostalnog sektora: Ivana Bulešić
Telefon: +385 1 4569 008
E-pošta: pravniposlovi@mzo.hr

 • Služba za normativne poslove
  Voditeljica Službe: Marija-Ana Zovko Tomaš
  Telefon: +385 1 4569 049

  • Odjel za izradu normativnih akata
  • Odjel za praćenje primjene i provedbe propisa

 • Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor
  Voditeljica Službe: Lidija Derdić
  Telefon: +385 1 4594 260

  • Odjel za upravno-pravne poslove
  • Odjel za upravni nadzor