English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Državne nagrade za znanost za 2005.

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:

 • prof. dr. sc. SVETOZAR KUREPA,
  profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:

 • akademik IVAN ČIKEŠ,
  redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:

 • akademik STJEPAN JECIĆ,
  umirovljeni redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:

 • prof. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ,
  profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:

 • akademik RAFO BOGIŠIĆ,
  umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:

 • dr. sc. ZLATKO DRMAČ,
  izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. IVANA WEYGAND-ĐURAŠEVIĆ,
  redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. BISERKA NAGY,
  redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:

 • dr. sc. SANJA KAPITANOVIĆ,
  viša znanstvena suradnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu
 • prof. dr. sc. ANA MARUŠIĆ,
  redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. IGOR RUDAN,
  docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:

 • prof. dr. sc. VEĆESLAV ČORIĆ,
  redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. DRAGO KATOVIĆ,
  redoviti profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. GORAN TURKALJ,
  izvanredni profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U području biotehničkih znanosti:

 • prof. dr. sc. IVAN KOLAK,
  redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. ĐURĐICA VASIĆ-RAČKI,
  redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:

 • Znanstvenici:
  prof. dr. sc. DEAN AJDUKOVIĆ,
  redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
  dr. sc. DINKA ČORKALO,
  izvanredna profesorica Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. JAKŠA BARBIĆ,
  redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. MIRJANA KASAPOVIĆ,
  redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:

 • Grupa znanstvenika:
  dr. sc. IVAN ČIZMIĆ,
  umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu
  MARIN SOPTA, prof.
  profesor Hrvatskog centra strategijskih istraživanja u Zagrebu i
  dr. sc. VLADO ŠAKIĆ,
  znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu.

Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:

 • dr. sc. NIKOLA LJUBEŠIĆ,
  znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:

 • prof. dr. sc. STIPAN JANKOVIĆ,
  redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

U području društvenih znanosti:

 • prof. dr. sc. DRAGAN MILANOVIĆ,
  redoviti profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:

 • prof. dr. sc. MILE MAMIĆ,
  redoviti profesor Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru

Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:

 • dr. sc. ROBERT VIANELLO,
  znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:

 • mr. sc. MARIN VODANOVIĆ,
  znanstveni novak Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:

 • IGOR KARŠAJ, dipl. ing.
  znanstveni novak Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:

 • SANDRA NEĐERAL-NAKIĆ, dipl. ing.
  znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:

 • mr. sc. DRAGAN DAMJANOVIĆ,
  znanstveni novak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Ukupno je dodijeljeno 29 znanstvenih nagrada za 2005. godinu. Nagrada za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos godišnje nagrade za znanost i godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.

 

 

Dokumenti