English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
Novosti
Natječaji

Nastavne teme za 5. razred osnovne škole predmet: Priroda

MZOŠ, 20. lipnja 2005.

PREDGOVOR

Posebnosti predmeta PRIRODA u 5. i 6. razredu osnovne škole jesu velike mogućnosti objedinjavanja, povezivanja i prirodoslovnog poimanja cjelina koje se odnose na raznolika područja prirode i svijeta u širem smislu riječi. Stoga PRIRODA, kao malo koji predmet u cjelokupnom školovanju, pridonosi stvaranju učenikove cjelovite slike o svemu što nas okružuje u suvremenom svijetu.

Pojedine su se teme oblikovale u cjeline upravo objedinjavanjem područja, zajednica i procesa fizikalno-kemijsko-biološkim pristupom.
Postojeći nastavni programi u kojima prevladavaju biološki sadržaji, primjereni dobi učenika 5. i 6. razreda, bili su polazišta za izradu shema određenih tema.
Objašnjenja procesa, učinaka i pojedinih međuovisnosti u prirodi nužno je i važno objašnjavati s fizikalnih i kemijskih stajališta kako bi se dosegao objedinjavajući cilj ovog predmeta. Taj se način nastojao provući tijekom izrade ovih tema zbog dva razloga, prvi je priprava učenika za cjelovit način shvaćanja i rješavanja problema, a drugi je priprava pojmovne podloge za buduće predmete prirodnih znanosti u višim razredima, tj. fiziku i kemiju.

Da bi se taj cilj u potpunosti ostvario, neophodna je terenska nastava u trajanju od najmanje pet dana tijekom dvije godine. Ovo bi vrijeme bilo uračunato u kvotu sati redovite nastave. Način provedbe valja prepustiti školama, kako zbog specifičnih mogućnosti pojedinih sredina, tako i zbog povezanosti s ostalim predmetima.

U namjeri da olakšamo nastavniku organiziranje nastave u kojoj će biti primjera iskustvenog i interaktivnog učenja, problemski orijentirane nastave te, napose, primjera iz svakodnevnog života i okruženja u kojem učenik živi, u temama su ponuđene preporuke, prijedlozi i primjeri koje će nastavnik iskoristiti po svom izboru ili će postupiti drugačije. Osim toga, gdje god je moguće, valjalo bi se držati načela da sadržaji budu povezani s aktualnostima u zavičaju i lokalnoj zajednici.
Osnovna orijentacija pri izradi shema pojedinih tema crpila se iz postojećeg nastavnog programa pa obrađene sheme nisu obuhvatile područja strukture materije ni područje Svemira i njegova razvitka. U cilju rasterećenja učenika ispustili smo sadržaje, pojmove i podatke koji su enciklopedijskog karaktera, nerazumljivi i neprilagođeni dobi učenika.

U hrvatskom nacionalnom standardu za Prirodu posebna se pozornost posvetila učenicima s teškoćama u razvoju. Posebnosti za učenike s teškoćama u razvoju u nacionalnom obrazovnom standardu za Prirodu označene su brojevima od 1. do 6. koji označavaju vrstu teškoće u razvoju na koju se navedeni naputak odnosi. Oni se uglavnom odnose na metodičke postupke koji su navedeni na kraju dokumenta kao prilog temama, a u radu s učenicima s lakom mentalnom retardacijom potrebne su i promjene sadržaja rada pa su navedene pojedinačno u svakoj temi, dvanaestoj odrednici pod petom točkom.

NASTAVNE TEME

OSNOVNA GRAĐA ŽIVIH BIĆA - STANICA

 1. Priroda – prirodne znanosti
 2. Spoznavanje prirode
 3. Stanica
 4. Jednostanični i mnogostanični organizmi

  GRAĐA I ULOGE ŽIVOTINJSKOG ORGANIZMA

 5. Građe i uloge životinjskog organizma
 6. Kretanje životinja 
 7. Prehrana životinja
 8. Opskrba tijela hranjivim tvarima i kisikom
 9. Razmnožavanje životinja
 10. Ponašanje životinja

  ČOVJEK - BIOLOŠKO BIĆE I DIO DRUŠTVENE ZAJEDNICE

 11. Čovjekove životne potrebe
 12. Pravilna prehrana i pravilne prehrambene navike
 13. Put do zrelosti – promjene u pubertetu
 14. Problemi i teškoće sazrijevanja

  GRAĐA I FUNKCIJE BILJKE CVJETNJAČE

 15. Biljka cvjetnjača 
 16. Sjemenka - klijanje
 17. Korijen – građa i uloga
 18. Stabljika – građa i uloga
 19. List – građa i uloga
 20. Cvijet – građa i uloga
 21. Plod – građa i uloga

  UZGOJ BILJAKA I ŽIVOTINJA

 22. Problem proizvodnje i potrošnje hrane u svijetu
 23. Čovjek uzgaja i koristi biljke i životinje
 24. Uzgoj biljaka
 25. Uzgoj i zaštita životinja
 26. Biljke u prehrani ljudi

IZBORNE TEME:

 1. Pravilna prehrana: radionica
 2. Nepušenje - puniji doživljaj života
 3. Ribarstvo mora i kopnenih voda- izvor zdrave hrane
 4. Kućni ljubimci
 5. Uzgoj ukrasnih biljaka
 6. Polen i alergija

 
Nastavne teme za 5. razred osnovne škole predmet: Priroda; Verzija od: 20. lipnja 2005.
Objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga nove pilot inicijative ''START - Danube Region Project Fund'' namijenjene financiranju dijela većeg projekta ili manjega projekta u cijelosti. Projekti trebaju imati učinak na dunavsku makroregiju, a trebaju ih  provoditi najmanje dvije zemlje dunavske makroregije u razdoblju do jedne godine.
 
Ruski radio - televizijski kanal Kultura (VGTRK) organizira XV. međunarodno televizijsko natjecanje mladih glazbenika pod nazivom "Orašar" u Moskvi od 9. do 12. prosinca 2014. godine. Natjecanje se odvija u tri kategorije i namijenjeno je mladim glazbenicima od 14-15 godina starosti. Cilj natjecanja je osvijestiti javnost o važnosti glazbenog obrazovanja djece i mladih, pronaći nove mlade talente i omogućiti im daljnje razvijanje u vidu njihove muzikalnosti.
 
Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -  ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) (u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava osnovnih škola zainteresiranih za provedbu Eksperimentalnog izbornog programa Građanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne škole u školskoj godini 2014./2015. (u daljnjem tekstu: Program), jedan (1) sat tjedno, odnosno 35 sati godišnje.
 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju  Mjere 3.1. Unaprjeđenje obrazovanog sustava, objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s ciljem unapređenja kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. koji je otvoren do 22. rujna 2014. godine. Ministarstvo poziva udruge koji su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima da se prijave na Natječaj. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 8.000.000,00 kn.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za svako od sljedećih sektorskih vijeća:
I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
II. Šumarstvo i drvna tehnologija
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
VII. Elektrotehnika i računarstvo
X. Turizam i ugostiteljstvo XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
 
Natjecanje "Juvenes Translatores" od 2007. godine organizira Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije s namjerom povezivanja europskih i građanskih, obrazovnih i gospodarskih težnji.
 
Natječaj  je usmjeren prema povećanju broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koordinira dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte, na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - OURH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, i 139/2013).
 
Video sadržaj
 • Novi_ciklus_natjecaja_ZP.jpg
  Novi ciklus natječaja znanstvenih projekata
 • Predstavljanje_ZO.jpg
  Predstavljanje programa zdravstvenog odgoja
 • Kurikulum.jpg
  Kurikulum zdravstvenog odgoja nije ukinut!
 • e-upisi.jpg
  Počeli e-upisi u srednje škole
Prikaži sve >