English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

Seminar: OECD PISA projekt

12. - 13. ožujka 2003., Zagreb
 

Što je to OECD/PISA?

Međunarodno utvrđivanje stupnja osposobljenosti i znanja petnaestogodišnjaka.
Program međunarodnog ocjenjivanja znanja i vještina učenika (PISA) zajednički su razvijale zemlje članice OECD-a s ciljem utvrđivanja stupnja do kojeg su učenici, koji se bliže završetku obveznog obrazovanja, usvojili neka znanja i stekli kvalifikacije koje su neophodne za njihovo potpuno uključivanje u društvo.
Prva PISA studija organizirala se 2000. godine. Nakon toga, ocjenjivanje se provoditi svake treće godine. Tri "domene": čitačka pismenost, matematička pismenost i znanstvena pismenost, čine srž svakog ciklusa - ali dvije trećine testiranja u svakom krugu bit će posvećeno "glavnoj" domeni, koja će se proučavati do srži. Glavna područja su: Čitačka pismenost u 2000. godini, Matematička pismenost u 2003. godini te Pismenost u prirodoslovnim predmetima u 2006. godini.
Program obrazovanja OECD-a je tijekom proteklih deset godina radio s zemljama članicama na poboljšanju međunarodnih pokazatelja rezultata u obrazovanju. Svake se godine veliki izbor pokazatelja objavljuje u OECD-ovoj publikaciji "Education at a Glance". Oni daju komparativne podatke o ljudskim i financijskim resursima investiranim u obrazovanje, o tome kako funkcioniraju i razvijaju se sistemi obrazovanja i naobrazbe, te o prihodima od ulaganja u obrazovanje.

Što program PISA čini jedinstvenim?

U središtu pozornosti su pitanja javne politike. Vlade žele odgovoriti na pitanja kao što su: Pripremaju li naše škole djecu za potpuno uključivanje u društvo?; Koje obrazovne strukture i zanimanja povećavaju šanse učenika iz slabije obrazovanih i materijalno osiguranih sredina?; Koliko kvaliteta školskih resursa utječe na postignute rezultate učenika? PISA program treba pridonijeti razumijevanju ovih problema, napose stalnim izvještavanjem o postignutim rezultatima prikupljenim iz velikog broja zemalja.
PISA je u osnovi dinamičan model cjeloživotnog obrazovanja u kojem se nova znanja i vještine, nužne za uspješnu adaptaciju na promjenjive prilike u svijetu, stječu neprekidno cijelog života. Učenici ne mogu u školi naučiti sve što će im kao odraslim osobama trebati za život. Da bi s uspjehom mogli usvajati nova znanja cijelog svog života, trebaju imati solidnu osnovu u osnovnim područjima kao što su pismenost, matematička i znanstvena pismenost. Moraju također biti u stanju organizirati i urediti svoje vlastito učenje, učiti samostalno i u grupama, te prevladati teškoće koje se pojavljuju u procesu učenja. To od njih traži da budu svjesni svoga vlastitog procesa mišljenja te strategija i metoda učenja. Kako bi se ispitali ovi aspekti, PISA neće samo procjenjivati razinu znanja i stupnjeve vještina učenika, već i tražiti od učenika da pruže informacije o svom vlastitom, osobno uređenom učenju, njihovim motivacijskim preferencijama te vlastitim preferencijama glede različitih oblika obrazovnih situacija.
Testira kompetencije za djelovanje u situacijama iz stvarnog života.
Prethodne međunarodne studije koncentrirale su se na "školsko" znanje. Novije OECD-ove studije imaju cilj utvrditi kako učenici izvršavaju zadatke izvan školskih kurikuluma u domenama koje se ispituju.
Čitačka pismenost zahtijevat će od učenika izvršavanje velikog dijapazona zadataka različitim vrstama testova. Zadaci variraju od usvajanja posebnih informacija kojima bi se demonstriralo široko razumijevanje do interpretiranja testova i razmišljanje o njegovim sadržajima i karakteristikama. Testovi koji se koriste obuhvaćaju ne samo standardne prozne odlomke nego i različite vrste dokumenata kao što su popisi, obrasci, grafikoni i dijagrami.
Matematička pismenost povlači za sobom korištenje matematičke kompetentnosti na nekoliko razina, varirajući od izvršavanja standardnih matematičkih operacija do matematičkog razmišljanja i razumijevanja. Zahtijeva također znanje i primjenu velikog raspona matematičkih sadržaja koji se izvlače iz područja kao što su vjerojatnosti, promjena i rast, prostor i oblici, kvantitativno zaključivanje, međuodnose neizvjesnosti i zavisnosti. To uključuje specifična područja nastavnih programa iz matematike kao što su algebra, brojevi i geometrija.
Znanstvena pismenost obuhvaća korištenje glavnih znanstvenih koncepata kako bi se razumjeli problemi i pomoglo pri donošenju odluka u svijetu prirode. Također podrazumijeva sposobnost prepoznavanja znanstvenih pitanja, korištenja dokaza, izvlačenja znanstvenih zaključaka i priopćavanja tih zaključaka. Koristit će se znanstveni koncepti koji se odnose na svijet učenika kako sadašnji tako i onaj koji ih čeka u bliskoj budućnosti. To podrazumijeva koncepte koji se odnose na znanost o životu i zdravlju, zemlji i okolišu, te tehnologiju.

Što će proizići iz programa PISA?

Bit će objavljen veliki izbor publikacija o rezultatima programa PISA, počevši od 2001. godine.
Prvi međunarodni izvještaj predstavit će ukupne rezultate, dok će vlade pojedinih zemalja razvijati svoje vlastite metode izvještavanja stavljajući rezultate u kontekst vlastitog obrazovnog sistema i situacija. OECD će također objaviti niz analitičkih izvještaja ispitujući utjecaj PISA rezultata na politiku. I na kraju, bogati prikaz podataka iz izvještaja stavit će se na raspolaganje drugim korisnicima za provođenje vlastitih analiza. Ukupni rezultati bit će prikazani na PISA web stranicama.