English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Državna nagrada za znanost za 2001.

Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. ELSA REINER, umirovljena znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Akademik ŠIME SPAVENTI, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. JURAJ BOŽIČEVIĆ, redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. IVO PETRINOVIĆ, umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. DANILO PEJOVIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. SLOBODAN BRANT, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. BRANKO GUMHALTER, znanstveni savjetnik Instituta za fiziku, Zagreb
Prof. dr. sc. MLADEN ŽINIĆ, znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
Prof. dr. sc. JASMINKA PAVELIĆ, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb
Dr. sc. DANKA PERIČIĆ, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb
Prof. dr. sc. ITA SAMARŽIJA. redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. LUKA SOPTA, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. VINKO KOZUMPLIK, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. ANTE DULČIĆ, redoviti profesor Ekononmskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Dr. sc. BENJAMIN PERASOVIĆ, viši asistent Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb
Prof. dr. sc. DAVOR RODIN, redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. ALEKSANDAR DURMAN, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr.s c. CVJETKO MILANJA, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. NIKOLA JURETIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Doc. dr. sc. MILJENKO ŠIMPRAGA docent Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
Doc. dr. sc. JOSIP TAMBAČA, mladi znanstvenik Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Dr. sc. JERKA DUMIĆ BELAMARIĆ, mlada znanstvenica Framceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Mr. sc. JULIJE DOMAC, znanstveni novak u Energetskom institutu "Hrvoje Požar", Zagreb

Područje biotehničkih znanosti
Mr. sc. SUZANA RIMAC BRNČIĆ, znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Dr. sc. DRAŽEN ŽIVIĆ, mladi znanstvenik u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb

Područje humanističkih znanosti
Mr. sc. VLADIMIR REZAR, mladi znanstvenik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dokumenti