English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA za savjetničke usluge: Nadzor i kontrola izrade izvedbenoga projekta za „Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak; br. nabave: STPII-CS-48

Rok: 24. travnja 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Drugi projekt tehnologijskoga razvoja,
IBRD zajam br. 82580-HR

Objavljuje
ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA
Za savjetničke usluge:
Nadzor i kontrola izrade izvedbenoga projekta za „Dječji centar za translacijsku
medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak; natječaj br. STPII-CS-48

1. Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugoga projekta tehnologijskoga razvoja (STP II).

Projektom STP II Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) ima cilj: (i) unaprijediti kapacitete hrvatskih institucija koje se bave istraživanjem i razvojem (I & R) za provedbu strategije Europa 2020. u svezi s povećanjem investicija u istraživanje i razvoj učinkovitim povlačenjem sredstava iz EU fondova i (ii) pridonijeti ostvarenju niza razvojno-istraživačkih projekata iz javnoga i privatnoga sektora, uključujući i istraživačke grupe koje se mogu kvalificirati za financiranje iz strukturnih fondova Europske unije. U sklopu provedbe zajma, MZO želi angažirati pravnu osobu za nadzor i kontrolu izrade izvedbenoga projekta za „Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak (br. natječaja STPII-CS-48).

2. U skladu s propisom o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 78/15.), MZO namjerava angažirati poslovni subjekt (trgovačko društvo, obrt ili slično) koji se sastoji od tima stručnjaka za kontrolu svih faza procesa dizajna i osigurati kvalitetu razvoja dizajna za infrastrukturni projekt „Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu.

Predviđeni tim stručnjaka:

1. Voditelj projekta – Voditelj tima
2. Diplomirani inženjer arhitekture
3. Diplomirani inženjer elektrotehnike
4. Diplomirani inženjer strojarstva
5. Diplomirani inženjer građevine (projektant konstrukcija)
6. Diplomirani inženjer građevine (projektant sanitarnih instalacija).

Poželjni kandidati moraju posjedovati kvalifikacije (obrazovanje i iskustvo) detaljno opisane u dokumentu Terms of Reference, objavljenome na mrežnim stranicama Ministarstva.

3. MZO poziva kvalificirane kandidate da dostave svoj iskaz interesa, zajedno sa životopisom i preporukama, na hrvatskome jeziku.

4. Konzultant će biti odabran u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, iz siječnja 2011. godine, prema metodi 'Odabir prema kvalifikacijama konzultanta (CQS)'.
 
5. Zainteresirani kandidati mogu dobiti dodatne informacije vezane uz opis zadataka na mrežnim stranicama Ministarstva ili na navedenoj adresi, radnim danom od 9 do 15 sati.

6. Iskazi interesa moraju se dostaviti najkasnije do 24. travnja 2017. godine, na navedenu adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
Jedinica za provedbu projekta, n/p Vesne Grbac     
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 4594551
ili
na e-poštu: STPII@mzo.hr

Klasa: 910-04/17-04/00006
Ur. broj: 533-19-17-0001

Dokumenti