English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2017. - 2019.

Rok: 15. svibnja 2017.

Na temelju Ugovora o suradnji u području znanosti i tehnologije između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, potpisanog u Pekingu 11. lipnja 1994. godine, te Protokola 7. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju, potpisanog u Zagrebu 15. lipnja 2015. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

NATJEČAJ

ZA SUFINANCIRANJE HRVATSKO-KINESKIH ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH
PROJEKATA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.

Uvjeti prijave

Natječaj je otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine i obuhvaća sva znanstvena područja.

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom hrvatski voditelj projekta u natječajnom roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a kineski voditelj projekta Odjelu za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane, neće se razmatrati.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

  1. doktorat znanosti
  2. najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta
  3. najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.

Sufinanciranje projekata

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i kineska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstveno-istraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaja i dnevnica) zemlja primateljica.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima i namjenski utrošenim sredstvima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači. Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će hrvatsko-kinesko Povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju.

Način prijave

Hrvatski partner projekt prijavljuje na propisanome prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

  1. ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
  2. životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
  3. životopise svih hrvatskih i svih kineskih sudionika na projektu u Europass formatu;
  4. popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i kineskih sudionika na projektu);
  5. kratki opis partnerske ustanove u NR Kini;
  6. kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Kontakt osoba u kineskome Ministarstvu znanosti i tehnologije:

Ms. SUN Xueping
Division of Euro-Asia
Department of International Cooperation
Ministry of Science and Technology, P.R.China
Tel: 0086-10-58881370
Fax: 0086-10-58881374
sunxp@most.gov.cn

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 15. svibnja 2017. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju - (Natječaj za hrvatsko-kineske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije na telefon +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

Dokumenti