English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Osigurano 11,4 milijuna kuna za Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

21. veljače 2017.

U utorak, 21. veljače 2017. godine, s početkom u 9.30 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održat će se svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu i upravljanje Registrom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Riječ je o projektu vrijednom 11,4 milijuna kuna, koji će se provoditi u sljedeće dvije godine s ciljem jačanja i daljnjeg razvoja institucionalnih kapaciteta za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Očekuje se da će rezultati projekta - obrazovni programi upisani u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira - utjecati na povećanje sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom učenju i na razvoj vještina i kompetencija potrebnih na tržištu rada. Provedbom pojedinih aktivnosti ovoga projekta izravno se pridonosi ostvarenju ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Svečanom potpisivanju  prisustvovat će predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, sektorskih agencija te ostali predstavnici stručne javnosti, a domaćin cjelokupnoga događaja je ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić, koji će se ovom prilikom obratiti nazočnima.

Hrvatski kvalifikacijski okvir instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju kvalifikacija, pouzdano stjecanje kvalifikacija, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira i Kvalifikacijskoga okvira Europskoga prostora visokog obrazovanja  te, posredno, s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

U skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada temelji se na istraživanju potrebnih kompetencija po zanimanjima provedbom analiza razvojnih i strateških dokumenata te analiza o potrebama poslodavaca. Na temelju tih analiza razvijaju se standardi zanimanja te s njima povezani standardi kvalifikacija, točnije osigurava se relevantnost programa obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na potrebe tržišta rada i društva u cjelini.

Na ovaj način izrađeni standardi zanimanja i standardi kvalifikacija te na njima utemeljeni obrazovni programi upisivat će se u poseban informacijski sustav - Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Bitno je napomenuti da relevantnost i usklađenost standarda i na njima utemeljenih programa mora biti dokazana u postupku vrednovanja koji će provoditi sektorska vijeća sastavljena od različitih dionika – predstavnika obrazovnoga sustava i predstavnika tržišta rada. Samo takvi standardi te studijski i obrazovni programi moći će ući u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, koristiti logotipove i razine Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i Europskoga kvalifikacijskog okvira, čime će se osigurati kvaliteta, prepoznatljivost i, u konačnici, povjerenje u obrazovni sustav i kvalifikacije koje se u njemu stječu.

Projektom se nadalje omogućava daljnja uspostava i rad sektorskih vijeća. Njihovim djelovanjem omogućit će se provedba reformiranih obrazovnih programa čiji se sadržaj temelji na potrebama društva i gospodarstva, a koji su izrađeni u 63 do sada provedena projekta u području obrazovanja odraslih i visokom obrazovanju.

Dodatno, u sklopu projekta pružit će se i potpora radu Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koje je nadležno za praćenje i unapređenje provedbe mjera Strategije, kao i potpora radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, strateškog tijela zaduženog za osiguravanje koherentnosti javnih politika usmjerenih na razvoj ljudskih potencijala.

Ovaj projekt komplementaran je i s otvorenim pozivom na dostavu projektnih prijedloga Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja, koji će biti objavljen u ožujku 2017. godine. Pozivom će biti osigurano 30.400.000,00 kuna namijenjenih konzorcijima visokih učilišta i poslodavaca, koji će u sklopu projekata razvijati unaprijeđene studijske programe temeljene na standardima zanimanja i standardima kvalifikacija.

Projekt Uspostava i upravljanje Registrom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira kao potpora radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira financira se u sklopu Operativnoga programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.' iz Europskoga socijalnog fonda. Ove godine planirana je provedba još nekoliko projekata financiranih iz Europskoga socijalnog fonda koji izravno pridonose ostvarenju mjera i aktivnosti Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u području visokog obrazovanja kao što su stipendiranje studenata, unaprjeđenje modela stručne prakse u visokom obrazovanju te razvoj združenih studija i ostalih obrazovnih programa na stranim jezicima. Previđeno je i financiranje te provedba prioritetnih programa obrazovanja odraslih u koje će se uključivati odrasli polaznici bez završenoga osnovnog obrazovanja ili s nižim razinama kvalifikacija s ciljem unaprjeđenja vještina i povećanja njihove zapošljivosti.