English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Priopćenje - Odgovor vezano uz Komentar bivše Ekspertne radne skupine na Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja

9. siječnja 2017.

Poštovani gospodine dr. sc. Borise Jokiću i poštovani članovi bivše Ekspertne radne skupine,

zahvaljujemo na Vašem dopisu od 29. prosinca 2016. i dostavljenom Komentaru Ekspertne radne skupine, koja je djelovala u razdoblju od veljače 2015. do lipnja 2016., na Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja.

Slijedom dostavljenoga organizirali smo 3. siječnja 2017. sastanak sa suradnicima i supredsjednicima Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja te ih upoznali sa sadržajem Komentara bivše Ekspertne radne skupine.

Dana 4. siječnja zaprimili smo Zaključak Rektorskoga zbora Republike Hrvatske i dopis kojim se očituje na Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja.

O radu na cjelovitoj kurikularnoj reformi izvijestili su nas sljedeće: „Rektorski je zbor RH je na svojoj sjednici u ak. god. 2016./2017. održanoj 4. prosinca 2016. godine u Mostaru jednoglasno prihvatio Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja koji je podnijela njegova predsjednica, prof. dr. sc. Dijana Vican. Rektorski zbor RH je mišljenja da je u procese i povjerenstva vezano uz reformu obrazovanja potrebno uključiti institucionalno izabrane predstavnike sveučilišta te da je u cilju uspješnog provođenja cjelovite kurikularne reforme potrebno izraditi SWOT analizu te napraviti plan u kojem treba jasno precizirati postojeće stanje te njezine ciljeve i očekivanja. Ljubazno molimo da pri donošenju konačnih odluka uzmete u obzir ovaj zaključak Rektorskog zbora.“

U privitku Vam na znanje dostavljamo Zaključak i dopis Rektorskoga zbora Republike Hrvatske.

Također Vam u privitku dostavljamo na znanje očitovanje na komentar bivše Ekspertne skupine koje smo primili od supredsjednice Povjerenstva, prof. dr. sc. Dijane Vican.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svom radu, pa tako i u provedbi cjelovite reforme naobrazbe prihvaća različitost mišljenja i stavova u pogledu na određena pitanja. Naglašavamo kako su uključivost, pluralizam i međusobno uvažavanje načela rada za koja su se opredijelili Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Zahvalni smo stoga bivšoj Ekspertnoj radnoj skupini, Povjerenstvu za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja te Rektorskom zboru na radu i zanimanju jer je obrazovanje prevažna stvar da bi se odluke jednostrano provodile. U skladu s programskim načelima Vlade o pluralnosti i uključivosti, potrebno je za reformu naobrazbe poći od „preklapajućega konsenzusa“, minimalnoga okvira suglasnosti različitih sastavnica društva. Odgoj i naobrazba odnose se na temeljno pravo svakoga pojedinca, ali su u osnovi stvar svih građana i društva u cjelini.

U svjetlu navedenoga, nastojat ćemo, uz dužno uvažavanje svjetonazorskih razlika i pluralizam mišljenja, doći do demokratskoga okvira i zajedništva društva u pogledu na odgoj i obrazovanje. Namjera nam je u idućim koracima uključiti i uvažiti relevantne dionike kako bi važni reformski proces naobrazbe imao dugoročnu stabilnost i kako ne bi bio ovisan o preferencijama pojedinih političkih i interesnih krugova.

Kabinet ministra
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Dokumenti