English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

30. prosinca 2016.

Slijedom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske od 20. travnja 2016. godine ukida se članak 8. stavak 1. alineja 8. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru u dijelu koji glasi „specijalistički diplomski stručni studij“ te utvrđuje da ukinuti dio članka 8. predmetnoga zakona prestaje važiti 31. prosinca 2016. godine.

U svrhu izrade prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ministar Pavo Barišić osnovao je Povjerenstvo koje je tijekom prosinca na dvije održane sjednice raspravljalo o mogućim rješenjima koja bi bila usklađena s Odlukom Ustavnoga suda kao i s načelima Europskoga kvalifikacijskog okvira.

Povjerenstvo nastavlja s intenzivnim radom usuglašavanja konačnoga Nacrta prijedloga Zakona koji će potom biti objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i upućen u proceduru javnoga savjetovanja, koja će trajati 30 dana.

Važeći Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u cijelosti regulira trajanje specijalističkih diplomskih stručnih studija, stjecanje ECTS bodova, stjecanje stručnog naziva te izdavanje javnih isprava koje se izdaju po završetku toga studija. Stoga stupanjem na snagu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom se ukida dio odredbe Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ne nastupaju nikakve pravne posljedice za osobe koje upisuju, pohađaju ili su završile specijalistički diplomski stručni studij.