English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Objava natječaja za potporu „Moja prva suradnja“, program „Znanstvena suradnja“ Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“

Rok: 8. ožujka 2017.

Program „Znanstvena suradnja" potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata male i srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom.

1C Potpora „Moja prva suradnja"

Dokumenti